Giới thiệu luật các tổ chức tín dụng

Nội dung bài viết

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại văn phòng luật SBLAW tại Hà Nội và Sài Gòn, các luật sư SBLAW đã có phần đào tạo về luật các tổ chức tín dụng.

Phần đào tạo do các chuyên viên và luật sư tại Sài Gòn chuẩn bị và thuyết trình, ngôn ngữ trình bày bằng Tiếng Anh.

Sau đây là nội dung phần thuyết trình:

 

https://www2.slideshare.net/infosblaw/presentation-law-on-credit-institution-in-vietnam

 

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan