Tổ chức đại hội Hội đồng thành viên Công ty TNHH

Nội dung bài viết

Ngày 9 tháng 01 năm 2018, luật sư Nguyễn Thị Thu, luật sư Điều hành SBLAW đã tổ chức buổi đào tạo về việc tổ chức đại hội hội đồng thành viên công ty TNHH.

Buổi hội thảo có sự tham gia của toàn bộ bộ phận luật công ty SBLAW.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan