Ngày 9 tháng 01 năm 2018, luật sư Nguyễn Thị Thu, luật sư Điều hành SBLAW đã tổ chức buổi đào tạo về việc tổ chức đại hội hội đồng thành viên công ty TNHH.

Buổi hội thảo có sự tham gia của toàn bộ bộ phận luật công ty SBLAW.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn