Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu và bản quyền tác giả

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 18h đến 19h30 ngày 13/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt S&B Law

Chuyên đề: Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệubản quyền tác giả
Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan