Thời gian: từ 18h đến 19h30 ngày 13/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt S&B Law

Chuyên đề: Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu và bản quyền tác giả
Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn