Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu và bản quyền tác giả

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 18h đến 19h30 ngày 13/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt S&B Law

Chuyên đề: Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu và bản quyền tác giả
Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan