Các chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 07/2022

1. Tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày 01/07/2022 Ngày 12/06/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo Nghị định, mức lương tối thiểu tháng được quy định như sau: […]

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT THẢI RÒNG VỀ “0” VÀO NĂM 2050

Ngày 07/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Theo Đề án, mô hình kinh tế tuần hoàn đặt ra mục tiêu hỗ trợ xây dựng lối sống xanh, khuyến khích phân loại rác thải và thúc đẩy tiêu dùng […]

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 06 NĂM 2022

Trong tháng 06 năm 2022, có nhiều chính sách pháp luật mới sẽ phát sinh hiệu lực, SBLAW trân trọng gửi tới Quý khách hàng và đối tác bản tóm tắt nội dung những văn bản này: Các đối tượng không được mua doanh nghiệp 100% vốn nhà nước từ ngày 01/06/2022   Ngày 25/04/2022, […]