Nghị định về quản lý rượu quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, luật sư Nguyễn Thanh Hà phân tích về tính khả thi của quy định mới này.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn