SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam

Nội dung bài viết

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, tại văn phòng SBLAW Hồ Chí Minh, các luật sư của SBLAW đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện tập đoàn FANCL GROUP tới từ Nhật Bản.

SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam

Các luật sư SBLAW đã cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, các quy định lập công ty, xây nhà máy, quy trình sản xuất và lưu hành các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng tại Việt Nam.

Đại diện tập đoàn Fancl đánh giá rất cao những năng lực và kinh nghiệm tư vấn của SBLAW và mong muốn hợp tác triển khai các dự án tại Việt Nam.

SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam

SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam 1

SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam 2

SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam 3

SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam 4

SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam 5

SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam 6

SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam 7
SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu thị trường Việt Nam
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan