SBLAW ký biên bản hợp tác với tạp chí Dân chủ và Pháp luật thuộc Bộ Tư Pháp

Nội dung bài viết

Trong năm 2023, SBLAW ký biên bản hợp tác với tạp chí Dân chủ và Pháp luật thuộc Bộ Tư Pháp về việc phối hợp trả lời, tư vấn và hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho bạn đọc của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Scan_Bản ghi nhớ hợp tác SB LAW & Tạp chí Dân Chủ_page-0001
Bản ghi nhớ hợp tác SB LAW & Tạp chí Dân Chủ_page-0001

SBLAW ký biên bản hợp tác với tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Theo nội dung hợp tác này, hai bên sẽ phối hợp các nội dung sau:

  • Phối hợp trả lời câu hỏi, ý kiến của bạn đọc trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử.
  • Tiếp nhận và chuyển giao việc tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý từ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật sang tổ chức đối tác theo đúng quy định pháp luật.
  • Phối hợp truyền thông, tuyên truyền, thông tin và tổ chức hội nghị, hội thảo truyền thông, tuyên truyền, thông tin về chính sách, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
  • Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động khoa học và tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức.

Các lĩnh vực, nội dung khác được hai bên thống nhất hợp tác.

Trong quá trình hoạt động của mình, SBLAW luôn phối hợp với các cơ quan báo chí và truyền thông nhằm hỗ trợ thông tin pháp lý cho người dân, chúng tôi coi đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Scan_Bản ghi nhớ hợp tác SB LAW & Tạp chí Dân Chủ_page-0002
Bản ghi nhớ hợp tác SB LAW & Tạp chí Dân Chủ

 

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan