Kinh nghiệm tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư cho luật sư SBLAW

Nội dung bài viết

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, SBLAW tăng cường hoạt động đào tạo. Cùng với hoạt động đào tạo nội bộ, SBLAW cũng mời đến các giảng viên từ bên ngoài.

Kinh nghiệm tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư

Ngày 21 tháng 06 năm 2023, tại SBLAW, giảng viên Từ Thanh Thảo đến từ Đại học luật Hồ Chí Minh đã có phần đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn pháp luật doanh nghiệp. Hoạt động đào tạo tập trung vào những vấn đề thực tiễn phát sinh mà luật chưa điều chỉnh kịp.

Sau đây là hình ảnh buổi đào tạo:

Kinh nghiệm tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư
Kinh nghiệm tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư
Đào tạo tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư luật sư SBLAW
Đào tạo tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư luật sư SBLAW
Đào tạo tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư luật sư SBLAW 1
Đào tạo tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư luật sư SBLAW (1)
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan