Nghiên cứu so sánh pháp luật về bảo đảm liêm chính, công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp

Nội dung bài viết

Ngày 4 tháng 7 năm 2023, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SBLAW, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt báo cáo nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu bao gồm

1. Ông Lê Văn Lân là Nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

2. Ông Nguyễn Thanh Hà là Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law

3. Bà Francesca Margherita Del Mese là Luật sư về hình sự quốc tế và quyền con người

Trình bày trước lãnh đạo Ban nội chính Trung ương và chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) BÁO CÁO PHÂN TÍCH SO SÁNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM LIÊM CHÍNH, CÔNG KHAI, MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM.

Nội dung chính trong buổi hội thảo

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội thảo. Cùng chủ trì Hội thảo có bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam; ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Phái đoàn EU tại Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SB Law đã trình bày tóm tắt báo cáo “Nghiên cứu so sánh pháp luật về bảo đảm liêm chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

Báo cáo nghiên cứu tập trung nghiên cứu pháp luật và thực tiễn tốt của một số quốc gia về thúc đẩy liêm chính tư pháp, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp tại một số quốc gia, đồng thời kết hợp với việc phân tích khung chính sách, pháp luật về thúc đẩy liêm chính tư pháp, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp của Việt Nam nhằm nhận diện những ưu điểm, hạn chế, thách thức trên cơ sở so sánh với các chuẩn mực, khuyến nghị và kinh nghiệm quốc tế. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị chính sách về thúc đẩy liêm chính tư pháp, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam.

Tập trung vào 03 nhóm chủ thể chính thực hiện chức năng trong hoạt động tư pháp theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam bao gồm

  • Thẩm phán (người xét xử),
  • Kiểm sát viên (bên buộc tội, đại diện lợi ích công),
  • Điều tra viên (người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra hình sự).

Nghiên cứu đã phân tích, đánh giá rõ nét hiện trạng pháp lý công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong hoạt động tố tụng của TAND, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân và thực tiễn công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư pháp tại Việt Nam làm cơ sở cho việc đưa ra những đề xuất phù hợp, bám sát thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm tốt hơn liêm chính tư pháp, thúc đẩy công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư pháp tại Việt Nam. Theo đó, Các nước trên thế giới đều có nhận thức về tầm quan trọng của công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp, mặc dù mỗi nước có cách thức và mức độ thực thi khác nhau.

Sau khi trình bày xong bản tóm tắt, nhóm tác giả nhận được nhiều đóng góp rất quý báu từ các chuyên gia từ các cơ quan Trung ương như GS TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp trường Đại học Luật Hà Nội; ông Trần Quốc Việt, Tổng biên tập Tạp chí TAND; ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Lê Văn Lân, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Công Hồng, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; GS TS Nguyễn Công Giao, trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo này là một tài liệu quan trọng giúp cho Ban nội chính Trung ương hiểu hơn về mô hình tư pháp của các quốc gia trên thế giới và góp phần vào quá trình hoàn thiện quá trình cải cách tư pháp của Việt Nam.

Hình ảnh của buổi hội thảo

Sau đây là hình ảnh của buổi hội thảo.

Nguồn: https://tapchitoaan.vn/bao-dam-liem-chinh-cong-khai-minh-bach-va-trach-nhiem-giai-trinh-trong-hoat-dong-tu-phap-tai-mot-so-quoc-gia-va-bai-hoc-kinh-nghiem-cho-viet-nam8868.html

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan