Luật sư SBLAW tham gia đào tạo về Quy định bảo mật thông tin cho công ty Sanwa Việt Nam

Nội dung bài viết

Ngày 27/12/2023, Các Luật sư SBLAW tham gia đào tạo về Quy định bảo mật thông tin cho công ty Sanwa Việt Nam.

Tham gia đào tạo về Quy định bảo mật thông tin cho công ty Sanwa Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam được thành lập tháng 7 năm 2011 hoạt động trong lĩnh vực gia công cắt gọt chính xác phụ tùng ô tô, có 100% vốn đầu tư Nhật Bản.

Trong quá trình hoạt động của mình, Sanwa luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và cũng đảm bảo rằng người lao động tại công ty cũng có ý thức tuân thủ nội quy lao động và pháp luật.

Với tinh thần đó, Sanwa Việt Nam đã cùng các luật sư SBLAW tổ chức buổi đào tạo về các quy định bảo mật thông tin trong doanh nghiệp.

Buổi đào tạo tập trung vào những chủ đề như: Như thế nào là thông tin bảo mật, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin bảo mật, trách nhiệm pháp lý khi người lao động vi phạm nghĩa vụ bảo mật

thông tin.

Sau buổi đào tạo, các luật sư SBLAW cùng với ban nhân sự đã hướng dẫn và giải thích cho người lao động ký cam kết bảo mật thông tin.

Công ty luật SBLAW luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan tới pháp lý, đảm bảo tuân thủ pháp luật và hỗ trợ phát triển kinh doanh.

SBLAW tham gia đào tạo về Quy định bảo mật thông tin cho công ty Sanwa Việt Nam

SBLAW tham gia đào tạo về Quy định bảo mật thông tin cho công ty Sanwa Việt Nam 1
Luật sư SBLAW tham gia đào tạo về Quy định bảo mật thông tin cho công ty Sanwa Việt Nam
5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan