Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế

Nội dung bài viết

Đối với các doanh nghiệp du lịch, khi tiến hành kinh doanh lữ hành quốc tế (outbound), doanh nghiệp cần tiến hành xin Giấy phép lữ hành quốc tế, thủ tục được quy định như sau:

1) Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch lữ hành quốc tế;

giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương cấp;

Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh;

Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

Có tiền ký quỹ theo quy định của Luật.

2) Dịch vụ tư vấn của SBLAW

Tư vấn các khía cạnh pháp lý về điều kiện cấp phép lữ hành quốc tế.

Tư vấn thủ tục thành lập công ty để hoạt động kinh doanh du lịch

Tư vấn và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép du lịch lữ hành quốc tế.

Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Thay mặt khách hàng nhận giấy phép lữ hành quốc tế từ Tổng Cục Du Lịch.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan