Giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng miệng có được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Việt, ở Hà Nội. Bên mình đang có ý định chuyển giao công nghệ cho 1 đối tác nhưng thấy việc lập hợp đồng bằng văn bản khá phức tạp. Quý công ty cho mình hỏi: Bên mình có thể giao kết hợp đồng trên bằng miệng được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 22 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2018) có quy định về việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ như sau:

1. Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ lục hợp đồng ...”.

Như vậy, theo quy định trên thì việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 (có thể là fax, telex, …). Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng miệng sẽ khiến cho hợp đồng có thể vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan