Có phải tất cả hợp đồng chuyển giao công nghệ đều bắt buộc phải đăng ký?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có dự định ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với công ty đối tác. Cho mình hỏi: Có phải tất cả hợp đồng chuyển giao công nghệ đều bắt buộc phải đăng ký?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 31 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2018) về Đăng ký chuyển giao công nghệ quy định như sau:

Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

- Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

- Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

- Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Do thông tin bạn cung cấp không rõ nêu chúng tôi sẽ chia ra 02 trường hợp để bạn tham khảo:

Trường hợp 01: Nếu công nghệ bên bạn chuyển giao là công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ hoặc chuyển giao công nghệ trong nước không sử dụng vốn nhà nước, ngân sách nhà nước hoặc chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước, ngân sách nhà nước nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thì bên bạn không cần phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Trường hợp 02: Nếu công nghệ bên bạn chuyển giao không phải là công nghệ hạn chế chuyển giao, bên bạn chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước, ngân sách nhà nước thì bên bạn phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan