Bên nhận chuyển giao công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty TNHH, có trụ sở ở Hà Nội. Sắp tới công ty mình có nhận chuyển giao công nghệ từ đối tác. Để đảm bảo quyền lợi của bên mình và tránh những vướng mắc về sau, quý công ty cho mình hỏi: Bên nhận chuyển giao công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 26 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2018) thì:

- Bên nhận công nghệ có quyền sau đây:

+ Yêu cầu bên giao công nghệ thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao;

+ Được thuê tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;

+ Yêu cầu bên giao công nghệ áp dụng biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên giao công nghệ không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Bên nhận công nghệ có nghĩa vụ sau đây:

+ Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng; bồi thường thiệt hại cho bên giao công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng;

+ Giữ bí mật thông tin về công nghệ và thông tin khác trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận;

+ Đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

+ Thực hiện nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan