Bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Nội dung bài viết

Ngày 28 tháng 4 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg.

Theo đó, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển gồm:

 • Công nghệ Internet kết nối vạn vật (loT);
 • Công nghệ thực tại ảo (Virtual Reality); công nghệ thực tại tăng cường (Augmented Reality);
 • Công nghệ vô tuyến thông minh;
 • Công nghệ in 3 chiều (3D).

Bên cạnh đó, Quyết định cũng bổ sung Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển như sau:

 • Bổ sung: Mô-đun, thiết bị, phần mềm, giải pháp tích hợp loT;
 • Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây;
 • Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ cho chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, thương mại điện tử, đào tạo điện tử, quảng cáo điện tử;
 • Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ thực tại ảo, thực tại tăng cường;
 • Phần mềm, thiết bị, giải pháp vô tuyến thông minh;
 • Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ kiểm thử phần mềm tự động;
 • Dịch vụ tư vấn, thiết kế công nghệ thông tin;
 • Dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin;
 • Dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin;
 • Dịch vụ cho thuê hệ thống công nghệ thông tin;
 • Dịch vụ xử lý, phân tích, khai thác cơ sở dữ liệu lớn (Big Data);
 • Dịch vụ BPO, KPO, ITO điện tử;
 • Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử;
 • Dịch vụ tạo lập nội dung số;
 • Dịch vụ đánh giá, kiểm định an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin;
 • Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ in 3 chiều (3D).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan