Các hình thức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Quý công ty cho tôi hỏi: Ở Việt Nam, có bao nhiêu hình thức chuyển giao công nghệ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ. Theo quy định tại Điều 5 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 thì chuyển giao công nghệ có các hình thức sau:

1. Chuyển giao công nghệ độc lập.

2. Phần chuyển giao công nghệ trong trường hợpsauđây:

a) Dự án đầu tư;

b) Góp vốn bằng công nghệ;

c) Nhượng quyền thương mại;

d) Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;

đ) Mua, bán máy móc, thiết bị quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 của Luật này.

3. Chuyển giao công nghệ bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan