Thị trường vốn là gì? Đặc điểm và vai trò của thị trường vốn

Nội dung bài viết

Thị trường vốn là nơi các công ty, chính phủ và cá nhân huy động và giao dịch các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác để thu thập vốn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư dài hạn. Nó đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và cung cấp các cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư. Cùng công ty luật SBLAW tìm hiểu chi tiết thị trường vốn là gì? Đặc điểm cũng như vai trò của thị trường vốn với nền kinh tế.

Thị trường vốn là gì?

Thị trường vốn là thị trường tài chính nơi mà các khoản vốn dài hạn hoặc chứng khoán cổ phần có thể được mua bán. Ngoài ra, thị trường này cung cấp các nguồn vốn dài hạn cho nhiều đối tượng. Bao gồm cả cơ quan chính phủ trung ương và địa phương cũng như các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế để họ sử dụng cho mục tiêu mở rộng sản xuất và kinh doanh.

Thị trường vốn là gì - Đặc điểm và vai trò của thị trường vốn
Thị trường vốn là gì? Đặc điểm và vai trò của thị trường vốn

Đặc điểm của thị trường vốn

Thị trường vốn có nhiều nhóm khác nhau với các đặc điểm riêng biệt. Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng của thị trường vốn mà nhà đầu tư cần lưu ý:

 1. Là nơi trung gian thực hiện trao đổi tiền giữa người cần vốn và người cung cấp vốn.
 2. Thị trường vốn là một thuật ngữ mô tả không gian trực tiếp và kỹ thuật số, trong đó các chủ thể thực hiện giao dịch các công cụ tài chính khác nhau. Các loại thị trường này có thể bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và nhiều thị trường tài chính khác.
 3. Thị trường vốn là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch sản phẩm tài chính chủ yếu như chứng khoán nợ và cổ phiếu của các công ty.

Thị trường vốn gồm những sản phẩm tài chính nào?

Thị trường vốn cung cấp nhiều loại sản phẩm tài chính đa dạng giúp các doanh nghiệp thu thập vốn một cách hiệu quả, bao gồm:

 1. Cổ phiếu của các công ty cổ phần.
 2. Trái phiếu do các doanh nghiệp phát hành.
 3. Các khoản vay thế chấp.
 4. Chứng khoán Chính phủ hoặc của các cơ quan Chính phủ.
 5. Các khoản vay tiêu dùng và vay thương mại do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cung cấp.
Phân loại thị trường vốn trong nền kinh tế hiện nay
Phân loại thị trường vốn trong nền kinh tế hiện nay

Phân loại thị trường vốn trên thị trường hiện nay

Thị trường vốn có nhiều tiêu chí và yếu tố đa dạng, dẫn đến sự phong phú trong các loại hình thị trường. Hiện nay, thị trường vốn có thể được phân loại theo hai cách sau:

Phân loại dựa trên đặc điểm hàng hóa trong thị trường

Dựa vào loại hàng hóa mà được giao dịch, thị trường vốn có thể được chia thành ba loại chính như sau:

Thị trường cổ phiếu:

Đây là nơi diễn ra giao dịch mua bán quyền sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Cổ phiếu được phát hành để huy động vốn từ các nhà đầu tư, nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những người sở hữu cổ phiếu được gọi là chủ sở hữu của một phần tài sản của doanh nghiệp đó.

Thị trường trái phiếu:

Thị trường này cung cấp cách cho doanh nghiệp huy động vốn từ dòng tiền dư thừa của công chúng. Tuy nhiên, những người nắm giữ trái phiếu không sở hữu tài sản mà chỉ là chủ nợ của doanh nghiệp, và họ được trả lãi suất đã được xác định trước.

Thị trường chứng khoán phái sinh:

Đây là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các quyền, hợp đồng, và chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán giữa hai bên.

Phân loại theo cách vận chuyển vốn trên thị trường

Dựa trên cách vốn được chuyển giao, thị trường vốn có thể được chia thành hai loại chính:

Thị trường vốn sơ cấp:

Đây là nơi diễn ra việc huy động vốn trung và dài hạn khi doanh nghiệp phát hành chứng khoán cho công chúng. Trong thị trường vốn sơ cấp, vai trò quan trọng trong việc bảo lãnh phát hành chứng khoán thường thuộc về ngân hàng thương mại.

Thị trường vốn thứ cấp:

Thị trường này là nơi giao dịch mua bán cổ phiếu đã được phát hành tại thị trường sơ cấp. Ở thị trường vốn thứ cấp, nhà đầu tư thường tập trung vào mua bán cổ phiếu để tăng tính thanh khoản của các chứng khoán. Thị trường vốn thứ cấp thường có tính liên tục và khả năng giao dịch linh hoạt.

Vai trò của thị trường vốn đối với nền kinh tế
Vai trò của thị trường vốn đối với nền kinh tế

Vai trò của thị trường vốn đối với nền kinh tế

Thị trường vốn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và có các chức năng sau:

Huy động tiết kiệm và Tạo nguồn vốn mới

 • Thị trường vốn giúp huy động tiền dư thừa từ người dân và sau đó đầu tư vào các kênh sản xuất của nền kinh tế.
 • Thị trường vốn có khả năng tạo ra nguồn vốn mới, giúp hình thành vốn thông qua việc huy động nguồn lực lý tưởng để đầu tư vào các mục tiêu phát triển kinh tế khác.

Đầu tư dài hạn và tăng tính thanh khoản

 • Thị trường vốn cung cấp một kênh đầu tư dài hạn cho những người muốn đầu tư nguồn lực trong một thời gian dài với tỷ suất sinh lời hợp lý, thông qua các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, và các đơn vị của quỹ tương hỗ.
 • Thị trường vốn hỗ trợ tăng cường tính thanh khoản của các quỹ, giúp cả người mua và người bán dễ dàng mua và bán chứng khoán vì chúng luôn có sẵn với số lượng lớn.

Dịch vụ đa dạng giúp phát triển kinh tế

 • Thị trường vốn cung cấp các loại hình dịch vụ đa dạng, bao gồm cung cấp các khoản vay dài hạn và trung hạn cho các ngành tư vấn tài chính và tài chính cá nhân.
 • Thị trường vốn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tốc độ phát triển kinh tế bằng cung cấp vốn tài chính dài hạn để đáp ứng các yêu cầu tài chính của các doanh nghiệp. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ trong việc nghiên cứu và phát triển, tạo ra việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng sản lượng và năng suất trong nền kinh tế.
Điểm khác biệt giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ
Điểm khác biệt giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ

Điểm khác biệt giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ

Dưới đây là những đặc điệm khác biệt lớn nhất trong bảng so sánh giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ:

Thị trường tiền tệ Thị trường vốn
Khái niệm Là nơi mua bán, trao đổi các công cụ tài chính ngắn hạn, thường có thời hạn thanh toán dưới 1 năm Là nơi mua bán, trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn, có thời hạn thanh toán trên 1 năm
Công cụ
 • Tín phiếu kho bạc
 • Thương phiếu
 • Chấp phiếu
 • Chứng chỉ tiền gửi
 • Hợp đồng mua lại
 • Cổ phiếu
 • Trái phiếu
 • Chứng khoán phái sinh
Đặc trưng
 • Tính thanh khoản cao
 • Mức rủi ro thấp
 •  Lợi nhuận thấp
 • Tính thanh khoản thấp
 • Mức rủi ro cao
 • Lợi nhuận cao
Chủ thể tham gia Hộ gia đình, doanh nghiệp, trung gian tài chính, nhà môi giới Nhà phát hành, nhà đầu tư
Phân loại Thị trường tiền tệ mở rộng và thị trường tiền tệ liên ngân hàng Thị trường chứng khoán và thị trường tín dụng trung dài hạn
Chức năng Là thị trường quan trọng để đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động cho doanh nghiệp, chính phủ Thỏa mãn nhu cầu về vốn đầu tư dài hạn

Trên đây là toàn bộ thông tin mà SBLAW đã thu thập được muốn chia sẻ cho quý khách. Hi vọng nhờ những thông tin này mà quý khách có thể nắm được thị trường vốn là gì? Mục đích và vai trò của thị trường vốn.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ tư vấn thị trường vốn của SBLAW

Nguồn sưu tầm: Zalopay.vn

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan