SB Law tư vấn cho nhà đầu tư quốc tịch Thụy Sỹ triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực phân phối hàng hóa tại Việt Nam

SB Law đã tư vấn cho Straumann Holding AG, một nhà đầu tư quốc tịch Thụy Sỹ thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, Nhà đầu tư thành lập Công ty TNHH Straumann Indochina tại Hà Nội với mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối bán […]

SB Law tư vấn cho nhà đầu tư quốc tịch Trung Quốc triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực phân phối hàng hóa tại Việt Nam

SB Law đã tư vấn cho Boyin Investment Limited, một nhà đầu tư quốc tịch Trung Quốc thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, Nhà đầu tư thành lập Công ty TNHH Freewings Việt Nam tại Hà Nội với mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối […]

SB Law tư vấn cho nhà đầu tư quốc tịch Italia triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng hóa tại Việt Nam

SB Law đã tư vấn cho Dainese S.P.A., một nhà đầu tư quốc tịch Italia thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, Nhà đầu tư thành lập Công ty TNHH Dainese Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu hoạt động sản xuất và thực hiện quyền phân phối hàng […]

Tranh tụng

Chúng tôi hợp tác với các khách hàng để quản lý rủi ro và giải quyết nhiều vấn đề pháp lý nghiêm trọng, tránh biện

Xem chi tiết

Trọng tài

SBLAW có khả năng cung cấp các nguồn lực vượt trội trong việc giải quyết tranh chấp theo các thủ tục trọng tài phức tạp

Xem chi tiết