Cơ sở nào để có thể đòi lại tên miền đã bị người khác đăng ký mất

Nội dung bài viết

Để đòi lại tên miền đã bị người khác đăng ký, bạn có thể lựa chọn việc giải quyết tranh chấp bằng việc áp dụng:

i) Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)) scủa Cơ quan Internet quản lý số liệu và tên miền được chuyển nhượng (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)).

Nguyên tắc này đã được thừa nhận tại Việt Nam và được quy định trong thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008; hoặc

ii) Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc đăng ký chiếm giữ sử dụng hoặc sử dụng tên miền theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

10. Cơ quan giải quyết tranh chấp tên miền quốc tế?

Sau khi thông qua UDRP, ICANN cũng đồng thời chỉ định các tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tên miền quốc tế sau đây:

i) Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO - http://www.wipo.int/amc/en/domains/);

ii) Diễn đàn trọng tài quốc gia (NAF - http://domains.adrforum.com/);

iii) Công ty CPR (http://www.cpradr.org/);

iv) Công ty eResolution.

Điều kiện để có thể đưa ra yêu cầu giải quyết tranh chấp tên miền tại tòa án hoặc các cơ quan giải quyết tranh chấp tên miền quốc tế.

Theo UDRP cũng như các quy định tại Thông tư 10/2008/TT-BTTTT thì bên khiếu kiện chỉ có thể khiếu kiện đòi lại tên miền khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

i) Tên miền của Người bị khiếu kiện trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại (thương hiệu) hoặc nhãn hiệu dịch vụ mà Người khiếu kiện là người có quyền; và

ii) Người bị khiếu kiện không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền đó; và

iii) Tên miền mà Người bị khiếu kiện đã đăng ký và đang sử dụng với mục đích xấu.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan