Chứng cứ chứng minh quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại.

Nội dung bài viết

Chứng cứ chứng minh quyền đối với nhãn hiệu là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam hoặc hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.

Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, bạn cần cung cấp được các tài liệu chứng minh sự nổi tiếng này dựa trên các tiêu chí được quy định tại Điều 75, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009. Chứng cứ chứng minh quyền đối với tên thương mại là các tài liệu, hiện vật chứng minh việc sử dụng đầu tiên và hợp pháp đối với tên thương mại trong lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh.

Tôi phải làm gì để chứng minh mục đích xấu trong việc đăng ký và sử dụng tên miền của chủ thể đã đăng ký tên miền?

Bạn cần phải cung cấp các chứng cứ chứng minh cho các vấn đề sau:

i) Người bị khiếu kiện đã đăng ký hoặc đã có được tên miền chỉ vì mục đích bán, cho thuê hoặc nếu không thì chuyển đăng ký tên miền cho người khiếu kiện, người chủ thương hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ hoặc chuyển cho đối thủ cạnh tranh của người khiếu kiện với số tiền lớn vượt quá chi phí mà người bị khiếu kiện chi trực tiếp cho tên miền đó.

ii) Người bị khiếu kiện đăng ký tên miền để ngăn cản người chủ của thương hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ phản ánh nhãn hiệu đó vào trong tên miền tương ứng hoặc là người bị khiếu kiện đã hành động với mục đích như vậy; hoặc

iii) Người bị khiếu kiện đăng ký tên miền nhằm mục đích ngăn cản công việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh; hoặc

iv) Người bị khiếu kiện sử dụng tên miền để cố tình lôi kéo sự chú ý của người sử dụng Internet vì mục đích thương mại vào Website của mình hoặc vào địa chỉ trực tuyến khác, bằng cách tạo ra một cái tên tương tự gây nhầm lẫn nhãn mác của người khiếu kiện làm cho người sử dụng Internet nhầm lẫn với trang Web gốc, nghĩ rằng người bị khiếu kiện là người đỡ đầu, là chi nhánh của người khiếu kiện hoặc đã được người khiếu kiện đồng ý.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan