Nguyên tắc bảo hộ tên miền

Nội dung bài viết

Hiện nay, nguyên tắc bảo hộ tên miền đang được áp dụng tại Việt Nam và tại phần lớn các quốc gia trên thế giới là nguyên tắc “Đăng ký trước thì được quyền sử dụng trước” (first to file first to serve). Theo nguyên tắc này, mọi chủ thể sẽ được cấp đăng ký cho một tên miền khi có đơn yêu cầu đăng ký

hợp lệ sớm nhất tới cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký tên miền bất kể tên miền được đăng ký có trùng hay tương tự với nhãn hiệu, tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác hay không.

Tranh chấp tên miền là gì?

Là những mâu thuẫn, bất hòa và xung đột về quyền và lợi ích giữa hai hay nhiều bên liên quan đến một hoặc nhiều tên miền mà trong đó các bên cho rằng tên miền được đăng ký thuộc quyền sở hữu của mình và việc đăng ký tên miền của bên kia đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Những tên miền nào thường bị tranh chấp?

Thực tế cho thấy, tên miền bị tranh chấp thường:

i) là tên miền liên quan đến tên công ty của các công ty lớn (agribank.vn, tvad.vn, anz.com.vn, ibm.com.vn); hoặc

ii) các nhãn hiệu nổi tiếng (toyotavn.vn, camry.vn, innova.vn); hoặc

iii) là tên của các công ty, các nhãn hiệu của các công ty là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan