Tên miền “.vn” đã có thể chuyển nhượng hợp pháp

Nội dung bài viết

Nhu cầu chuyển nhượng tên miền đã xuất hiện từ lâu nhưng do các quy định thiếu đồng bộ (nhất là thuế chuyển nhượng) nên các giao dịch trước đây chưa thể thực hiện một cách chính thức, công khai.

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá và Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính ban hành Công văn số số 350/TCT-CSCông văn số 784/TCT-TNCN hướng dẫn về thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện chính thức các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền.

Trên cơ sở các nội dung này, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), đơn vị quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phối hợp các Nhà đăng ký tên miền “.vn” triển khai nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” kể từ ngày 01/6/2017.

Hiện tại, các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền “.vn” đã có thể dễ dàng thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” một cách minh bạch, theo đúng các quy định của pháp luật.

Đây chính là một động lực làm sôi động thị trường tên miền, giúp nâng cao nhận thức và là nhân tố tác động vào thị trường tên miền, nâng cao giá trị của tên miền “.vn”.

Như vậy, theo quy định hiện tại, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền chuyển nhượng.

Về nghĩa vụ thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, các doanh nghiệp thực hiện bán/chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền lập hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng với thuế suất là 10% theo quy định. Cá nhân thực hiện việc bán/chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được xác định thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (theo thuế suất 1%), thuế thu nhập cá nhân (theo thuế suất 0,5%) nếu tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

Công văn số số 350/TCT-CS: xem tại đây Công văn số 350.TCT-CS -sblaw

Công văn số 784/TCT-TNCN: xem tại đây Công văn số 784.TCT-TNCN-sblaw

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan