Quy định về cấp phó bản hay cấp lại văn bằng bảo hộ

Nội dung bài viết

Cấp phó bản Văn bằng Bảo hộ trong trường hợp quyền Sở hữu Công nghiệp (SHCN) thuộc sở hữu chung sẽ được thực hiện bằng cách cấp Văn bằng Bảo hộ cho chủ sở hữu đầu tiên trong danh sách. Các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu cấp phó bản và phải thanh toán phí dịch vụ cấp phó bản.

Quy định về cấp phó bản/ cấp lại văn bằng bảo hộ

Trong trường hợp văn bằng bị mất, hỏng, rách, bẩn phai mờ đến mức không sử dụng được, hoặc bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong, quy định cấp lại Văn bằng Bảo hộ sẽ được áp dụng.

Hồ sơ yêu cầu cấp phó bản/cấp lại Văn bằng Bảo hộ bao gồm:

  • Tờ khai yêu cầu cấp phó bản/cấp lại Văn bằng Bảo hộ (theo mẫu 03-PBVB/GCN tại Phụ lục C của Thông tư 01).
  • Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong Văn bằng Bảo hộ gốc.
  • Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu được nộp thông qua đại diện).
  • Bản sao chứng từ thanh toán phí, lệ phí theo quy định.
  • Tài liệu khác nếu cần thiết.

Thời hạn thẩm định là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Kết quả thực hiện sẽ được thể hiện thông qua Quyết định cấp phó bản/cấp lại Văn bằng Bảo hộ và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, hoặc Quyết định từ chối cấp phó bản/cấp lại Văn bằng Bảo hộ. Văn bằng cấp phó bản/cấp lại sẽ được trả lại cho chủ sở hữu.

Quy định về cấp phó bản cấp lại văn bằng bảo hộ
Quy định về cấp phó bản cấp lại văn bằng bảo hộ

Quy định về phí cấp lại

Phí và lệ phí liên quan bao gồm:

  • Phí công bố Quyết định cấp phó bản/cấp lại Văn bằng Bảo hộ: 120.000 đồng/đơn.
  • Phí đăng bạ Quyết định cấp phó bản/cấp lại Văn bằng Bảo hộ: 120.000 đồng/Văn bằng Bảo hộ.
  • Phí dịch vụ (tạm thời chưa thu, chờ đến khi có quy định cụ thể sẽ thu sau).
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan