Tư vấn bảo hộ kiểu dáng cho doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Kiểu dáng công nghiệp được coi là thành quả đầu tư của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh với doanh nghiệp khác.

S&B Law tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Tra cứu khả năng đăng ký của kiểu dáng.

Tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam;

Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục tra cứu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam để KHÁCH HÀNG ký;

Tài liệu cần thiết cho việc tra cứu kiểu dáng công nghiệp.

Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của S&B Law).

Bộ ảnh chụp kiểu dáng trong trạng thái sử dụng (được gắn lên hộp) và kiểu dáng trong trạng thái dàn trải (như mẫu đã cung cấp).

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan