Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung bài viết

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Sau khi chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Thủ tục ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau:

Đối tượng chuyển giao.

Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được nộp đơn đăng ký không phụ thuộc vào đơn đang ở giai đoạn nào. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang đăng ký.

Hồ sơ gồm:

Tờ khai (Theo hướng dẫn của S&B LAW)

Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (S&B LAW có thể hỗ trợ đàm phán và soạn thảo)

Giấy ủy quyền (Theo hướng dẫn của S&B LAW)

Thời gian ghi nhận

Từ 2 đến 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ chuyển giao.

Lưu ý: Thời gian này có thể được rút gọn khi có yêu cầu

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan