Quy định về gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (VBBH)

Nội dung bài viết

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thời hiệu kể từ ngày cấp và kéo dài đến hết 05 năm tính từ ngày nộp đơn, có khả năng gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần là 05 năm. Trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp có nhiều phương án, Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với toàn bộ hoặc một số phương án, nhưng phải bao gồm ít nhất một phương án cơ bản.

Quy định về gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

Để thực hiện gia hạn hiệu lực Văn bằng Bảo hộ, trong khoảng 06 tháng trước khi Văn bằng hết hiệu lực, chủ sở hữu cần nộp đơn yêu cầu gia hạn. Mặc dù có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn sau thời hạn này, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày Văn bằng hết hiệu lực, và chủ sở hữu phải thanh toán thêm phí gia hạn hiệu lực muộn.

Hồ sơ đề xuất gia hạn hiệu lực Văn bằng Bảo hộ bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực Văn bằng Bảo hộ (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 01).
 • Bản gốc Văn bằng Bảo hộ (nếu yêu cầu ghi nhận việc gia hạn).
 • Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu được nộp thông qua đại diện).
 • Bản sao chứng từ thanh toán phí, lệ phí theo quy định.
 • Tài liệu khác nếu cần thiết.

Thời hạn thẩm định là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Kết quả được thể hiện thông qua Quyết định ghi nhận gia hạn hiệu lực Văn bằng Bảo hộ và được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, hoặc Quyết định từ chối gia hạn hiệu lực Văn bằng Bảo hộ. Thông tin gia hạn được cập nhật vào bản gốc Văn bằng (nếu có), và Văn bằng được trả lại chủ sở hữu.

Quy định về gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
Quy định về gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

Các phí liên quan

Phí và lệ phí liên quan bao gồm:

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/phương án.
 • Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn.
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/Văn bằng Bảo hộ.
 • Phí sử dụng Văn bằng Bảo hộ: 700.000 đồng/phương án.
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn.
 • Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực Văn bằng Bảo hộ: 120.000 đồng/Văn bằng Bảo hộ.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan