Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư cùng Qúy công ty. Công ty tôi 100% vốn nước ngoài, hiện nay đang mở Văn phòng Đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên Công ty tôi muốn chấm dứt hoạt động của Văn phòng này. Luật sư có thể tư vấn cho tôi thủ tục để thực hiện hay không? Xin cảm ơn.

Đóng cửa/ Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện | Pham Consult Việt Nam

 

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

* Căn cứ pháp lý:
- Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài: Trình tự, thủ tục

Về thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, chúng tôi xin tư vấn như sau:
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động dựa theo quyết định của chính doanh nghiệp đó, hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục với quan thuế
Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện với cơ quan đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh và nộp theo thời gian quy định;
Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
Thời hạn giải quyết hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc có thể lâu hơn do chờ thông tin của Cơ quan thuế.

Trả lại dấu tại cơ quan công an
Chỉ áp dụng với các văn phòng đại diện trước đây do cơ quan công an cấp con dấu.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu Phụ lục II-20 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
Xác nhận của Cơ quan thuế (nếu có).

Trên đây là tư vấn của SBLaw về Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với SBLaw để được tư vấn chi tiết

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan