Trong bản tin của truyền hình ANTV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã phân tích về vấn đề vay vốn của hộ gia đình theo qu’y định của Thông tư 39 của Ngân hàng nhà nước.

Mời quý vị xem chương trình tại đây:

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn