Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH và Luật Sở hữu Trí tuệ 2022 Sửa đổi

Nội dung bài viết

Luật Sở hữu Trí tuệ là một hệ thống quy định pháp luật quan trọng nhằm bảo vệ và khuyến khích sự sáng tạo trong xã hội, đồng thời quản lý và bảo vệ quyền lợi của người sở hữu về các tác phẩm văn hóa, phát minh, nhãn hiệu, và những sáng tạo trí tuệ khác. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH và Luật Sở hữu Trí tuệ 2022 Sửa đổi mới nhất hiện nay áp dụng 2024

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu Trí tuệ, được Quốc hội ban hành thông qua Luật số 50/2005/QH11 vào ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực chính thức từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Đã trải qua ba lần sửa đổi và bổ sung. Trân trọng giới thiệu văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH của Luật Sở hữu Trí tuệ, được Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường xác thực vào ngày 08/7/2022.

Văn bản hợp nhất số 11-VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ

Các Điều mới về Đồng tác giả trong Luật Sở hữu Trí tuệ 2022

Các Điều mới về Đồng tác giả trong Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi năm 2022 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, khóa XV vào ngày 16/6/2022. Theo đó, Luật quy định về tác giả và đồng tác giả như sau:

  • Tác giả được xác định là người trực tiếp tham gia vào sáng tạo tác phẩm.
  • Trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp đóng góp vào sự sáng tạo của tác phẩm với chủ ý là kết hợp đóng góp của họ thành một tổng thể hoàn chỉnh, những người đó sẽ được coi là các đồng tác giả.
  • Người hỗ trợ, góp ý kiến, hoặc cung cấp tư liệu cho người khác để sáng tạo tác phẩm không được xem là tác giả hoặc đồng tác giả.
  • Việc thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm có nhiều đồng tác giả phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm có phần riêng biệt có thể tách ra và sử dụng độc lập mà không làm ảnh hưởng đến phần của các đồng tác giả khác, hoặc theo quy định khác của pháp luật.

Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi 2022 dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Các điểm sửa đổi nổi bật trong luật sở hữu trí tuệ 2022

7 điểm mới nổi bật của luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Tóm tắt những điểm chính như sau:

Mở rộng phạm vi bảo hộ:

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 mở rộng phạm vi bảo hộ đối với nhiều loại sở hữu trí tuệ, bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ.

Tăng cường quản lý đăng ký sở hữu trí tuệ:

Quy định mới cung cấp các biện pháp nhằm nâng cao quản lý đăng ký sở hữu trí tuệ, giảm thiểu rủi ro việc đăng ký không đúng.

Đặc quyền tạm thời cho thiết kế mới:

Sửa đổi bổ sung quy định về đặc quyền tạm thời cho thiết kế mới, nhằm bảo vệ quyền lợi của người đăng ký.

Quy định về nghệ sĩ sáng tác và bản quyền:

Cải thiện quy định liên quan đến bản quyền và quyền của nghệ sĩ sáng tác.

Tăng cường quyền lợi của người tiêu dùng:

Đặt ra các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp:

Cung cấp các cơ chế và quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Thay đổi quy trình hòa giải và phương án xử lý vi phạm hành chính:

Đề xuất sự thay đổi trong quy trình hòa giải và xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý.

Đây là những điểm chính được tóm tắt từ bài viết về sửa đổi của luật sở hữu trí tuệ năm 2022.

Luật sở hữu trí tuệ 2022 chi tiết ( Bản sửa đổi)

  • Số hiệu:       07/2022/QH15
  • Loại văn bản:        Luật
  • Nơi ban hành:       Quốc hội
  • Người ký:    Vương Đình Huệ
  • Ngày ban hành:     16/06/2022

Luật sở hữu trí tuệ 2022( Sửa đổi)

Là lĩnh vực pháp luật đa dạng, Luật Sở hữu Trí tuệ 2022 mới nhất đặt ra các quy định về quyền lợi, trách nhiệm, và quy trình đăng ký, tạo nên nền tảng pháp luật quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, công nghiệp và kinh doanh. Liên hệ ngay SBLAW để nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ các luật sư sở hữu trí tuệ giàu kinh nghiệm.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan