Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện đang được thực hiện theo các cam kết về sở hữu trí tuệ trong WTO, tuy nhiên việc tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là TPP và EVFTA đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn bảo hộ cũng như các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn