Rà soát luật sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với cam kết Quốc tế

Nội dung bài viết

Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện đang được thực hiện theo các cam kết về sở hữu trí tuệ trong WTO, tuy nhiên việc tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là TPP và EVFTA đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn bảo hộ cũng như các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan