Đăng Ký Nhãn Hiệu (Thương Hiệu)

Nội dung bài viết

Đăng ký nhãn hiệu là quá trình pháp lý để bảo vệ và cấp quyền độc quyền sử dụng biểu hiện đặc trưng của sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức khỏi việc sao chép hoặc sử dụng trái phép. Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu khác nữa. Cùng Công ty luật SBLAW tìm hiểu xem đăng ký nhãn hiệu là gì? Thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương hiệu dưới đây nhé.

Đăng ký nhãn hiệu là gì?

Đăng ký nhãn hiệu là quá trình pháp lý mà một tổ chức hoặc cá nhân sở hữu và bảo vệ nhãn hiệu của họ trước pháp luật. Khi bạn đăng ký nhãn hiệu, bạn đạt được quyền độc quyền sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu đó trong lĩnh vực và thị trường cụ thể. Điều này ngăn ngừa người khác sử dụng hoặc sao chép nhãn hiệu của bạn mà không có sự cho phép của bạn, và cho phép bạn kiểm soát cách nhãn hiệu của bạn được sử dụng trong kinh doanh hoặc thương mại.

Quá trình đăng ký nhãn hiệu thường được thực hiện thông qua cơ quan hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền và bao gồm nộp đơn đăng ký, xem xét và duyệt đơn đăng ký, sau đó cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Đăng ký thương hiệu
Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu

Quyền đăng ký nhãn hiệu

Quyền đăng ký nhãn hiệu là quyền pháp lý được cấp cho người hoặc tổ chức sở hữu một nhãn hiệu sau khi họ hoàn thành quá trình đăng ký nhãn hiệu. Quyền này có một số khía cạnh quan trọng, bao gồm:

Quyền độc quyền:

Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó trong phạm vi và lĩnh vực được đăng ký. Điều này ngăn ngừa người khác sử dụng hoặc sao chép nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

Quyền kiểm soát:

Chủ sở hữu có quyền kiểm soát cách nhãn hiệu của họ được sử dụng trong kinh doanh hoặc thương mại. Họ có thể quyết định cách thức sử dụng nhãn hiệu, ví dụ: cho phép người khác sử dụng dưới dạng giấy phép hoặc thiết lập quy tắc sử dụng cụ thể.

Quyền bảo vệ pháp lý:

Chủ sở hữu có quyền sử dụng pháp luật để bảo vệ nhãn hiệu khỏi việc sao chép, sử dụng trái phép hoặc xâm phạ từ phía người khác. Họ có thể khởi kiện và yêu cầu bồi thường khi có vi phạm quyền nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là gì - Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu là gì? Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Quyền chuyển nhượng:

Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng hoặc bán nhãn hiệu cho người khác. Điều này có thể có giá trị thương mại và giao dịch đối với tài sản nhãn hiệu.

Thời hạn bảo vệ:

Quyền đăng ký nhãn hiệu thường được bảo vệ trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó có thể gia hạn nếu chủ sở hữu tiếp tục đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan.

Tuy nhiên, quyền đăng ký nhãn hiệu có thể bị mất nếu chủ sở hữu không tuân thủ các quy định và điều kiện liên quan đến sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu đáp ứng những điều kiện gì?

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;
 • Nhãn hiệu có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
Quy trình đăng ký nhãn hiệu thương hiệu
Quy trình đăng ký nhãn hiệu thương hiệu

Quy trình nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu (thương hiệu):

Quy trình đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu theo 4 bước sau

 1. Tra cứu nhãn hiệu (Không bắt buộc):

Để đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu, Người nộp đơn nên tiến hành tra cứu trước khi nộp đơn đăng ký chính thức. Kết quả tra cứu sẽ cho thấy nhãn hiệu của Người nộp đơn có trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký cho cùng loại sản phẩm hay các sản phẩm tương tự hay không.

1.2.Thời gian tra cứu: 05 ngày

1.3.Tài liệu tra cứu: Người nộp đơn cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu sau để tiến hành tra cứu:

(i) 05 mẫu nhãn hiệu;
(ii) Danh mục hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu.

 1. Đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu):

Sau khi có kết quả tra cứu cho thấy nhãn hiệu của Người nộp đơn không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký cho cùng loại sản phẩm hay các sản phẩm tương tự, Người nộp đơn nên tiến hành đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu nói trên trong thời gian nhanh nhất để có ngày ưu tiên sớm.

Tài liệu cần thiết:

Để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Người nộp đơn cần cung cấp cho chúng tôi những tài liệu sau:

 1. 06 mẫu nhãn hiệu (kích thước không lớn hơn 8 cm x 8 cm);
 2. (Giấy Uỷ quyền (ký và đóng dấu, theo mẫu do SBLAW cung cấp);
 3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu.
 1. Thời gian đăng ký nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu sẽ trải qua ba giai đoạn:

 • Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu: 01 tháng
 • Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ về mặt hình thức
 • Thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiệu (đăng ký thương hiệu)
 • Nếu kết quả xét nghiệm nội dung cho thấy nhãn hiệu của Người nộp đơn có khả năng đăng ký, Cục SHTT sẽ tiến hành cấp Văn bằng bảo hộ trong thời gian 01 tháng sau đó.
Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại công ty luật SBLAW
Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại công ty luật SBLAW
 1. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu:

Nhãn hiệu được bảo hộ trong 10 năm tính từ ngày nộp đơn. Chủ sở hữu Văn bằng bỏa hộ có thể gia hạn nhiều lần.

 1. Chi phí đăng ký nhãn hiệu như sau:

 • Chi phí tra cứu là 1 triệu
 • Chi phí đăng ký là 4 triệu.

Phí trên gồm phí nhà nước và phí luật sư nhưng chưa gồm 5% VAT.

Quy trình sử lý đăng ký nhãn hiệu
Quy trình sử lý đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu Online

Nhãn hiệu được xem là một trong những tài sản vô hình quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Việc đăng ký nhãn hiệu là vô cùng cần thiết nhất là đối với các doanh nghiệp lớn vì giá trị thương hiệu quá lớn. Dưới đây là các bước đăng ký nhãn hiệu online đơn giản nhất cho quý khách hàng.

Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu online

Có thời điểm mà toàn bộ giá trị của tài sản vật lý như nhà xưởng, thiết bị đầu tư, sản phẩm, và dịch vụ có thể có giá trị thấp hơn so với giá trị của nhãn hiệu mà doanh nghiệp sở hữu.

Chính vì vậy, quá trình đăng ký nhãn hiệu trở thành một điều kiện cần và đủ trước khi sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp được đưa vào thị trường. Nhãn hiệu của sản phẩm hoặc dịch vụ là yếu tố quan trọng liên quan đến uy tín, chất lượng và niềm tin mà khách hàng dành cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đó. Nhãn hiệu chính là biểu tượng để phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp này với các doanh nghiệp khác.

Ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, hiện tại Cục Sở hữu Trí tuệ cũng cho phép cá nhân và tổ chức đăng ký nhãn hiệu trực tuyến. Phương thức này tiết kiệm thời gian đáng kể và bạn có thể sử dụng nó.

Các bước đăng ký nhãn hiệu online đơn giản nhất
Các bước đăng ký nhãn hiệu online đơn giản nhất

Các bước đăng ký nhãn hiệu online

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu trực tuyến có các bước sau đây:

 • Bước 1: Truy cập trang thông tin tại http://dvctt.noip.gov.vn/ và tạo một tài khoản đăng ký.
 • Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản bạn đã đăng ký.
 • Bước 3: Nhập thông tin đăng ký nhãn hiệu vào các trường theo yêu cầu.
 • Bạn cần đính kèm các tài liệu bằng cách nhấn nút "Đính kèm" sau đó tải tệp đính kèm lên hệ thống.
 • Bước 4: Ký số điện tử hồ sơ và nộp hồ sơ đến Cục Sở hữu Trí tuệ.
 • Bước 5: Thanh toán lệ phí đăng ký nhãn hiệu (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trong tài liệu hướng dẫn tại đường dẫn sau: http://dvctt.noip.gov.vn:8888/GuideRegisterHtmlPage.do?type=2.

SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp. Nếu quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi.

Một số câu hỏi liên quan về đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là tên gọi, ký hiệu, hình ảnh hoặc sự kết hợp của chúng, được sử dụng để định danh sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp và phân biệt chúng với các sản phẩm, dịch vụ khác trên thị trường.

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam có quyền đăng ký nhãn hiệu.

Tại sao cần tra cứu nhãn hiệu?

Tra cứu nhãn hiệu là quá trình kiểm tra tính duy nhất và khả dụng của nhãn hiệu trước khi thực hiện đăng ký. Việc tra cứu nhãn hiệu giúp tránh xung đột với những nhãn hiệu đã tồn tại, giảm nguy cơ bị từ chối đăng ký hoặc kiện cáo sau này. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tài chính trong quá trình đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu?

Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ, quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa thường kéo dài trong khoảng 12 tháng (tức là 1 năm).

Trong khoảng thời gian 1 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký, người nộp đơn sẽ nhận được thông báo kết quả xem xét từ Cục Sở hữu Trí tuệ, được trình bày dưới hình thức Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Nhãn hiệu được bảo hộ trong thời gian bao lâu?

Tại Việt Nam, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ban đầu có hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày đăng ký. Sau khi hết thời hạn 10 năm, chủ sở hữu có thể gia hạn quyền sở hữu nhãn hiệu nhiều lần, mỗi lần 10 năm. Để duy trì quyền sở hữu, chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn và tuân thủ các quy định liên quan.

Có phải được sử dụng nhãn hiệu sau khi được cấp bằng bảo hộ hay không?

Có, sau khi nhãn hiệu được cấp bằng bảo hộ, chủ sở hữu phải thực sự sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm hoặc dịch vụ đã đăng ký. Nếu không sử dụng trong thời gian 5 năm liên tiếp (tính từ ngày cấp bảo hộ), người khác có thể đệ đơn yêu cầu hủy bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu đó.

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có được áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên không?

Đúng, Việt Nam tuân theo nguyên tắc “đăng ký đầu tiên” trong việc cấp quyền sở hữu nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sớm nhất sẽ có quyền ưu tiên trước những người nộp đơn sau.

Đăng ký nhãn hiệu áp dụng quy tắc đơn đầu tiên
Đăng ký nhãn hiệu áp dụng quy tắc đơn đầu tiên

Có bao nhiêu nhóm sản phẩm hàng hoá của nhãn hiệu?

Có tổng cộng 45 nhóm hàng hoá và 11 nhóm dịch vụ trong Hệ thống Phân nhóm Nice. Mỗi nhóm hàng hoá hoặc dịch vụ tương ứng với một mã số, và việc phân loại đúng vào nhóm thích hợp là rất quan trọng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu/ thương hiệu mất bao lâu?

Thời gian xử lý đăng ký nhãn hiệu có thể dao động từ 12 đến 24 tháng hoặc hơn, tùy thuộc vào quy trình kiểm tra, phản hồi và xem xét từ cơ quan chức năng. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu có thể giúp rút ngắn thời gian và tăng cơ hội đăng ký thành công.

Đăng ký nhãn hiệu mất bao tiền?

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam sẽ phụ thuộc vào loại nhãn hiệu, số lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ, và các dịch vụ liên quan khác. Chi phí cụ thể có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể.

Tư vấn của luật sư về đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu

Mời các bạn xem thêm nội dung tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà về việc đăng ký nhãn hiệu.

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan