Đăng ký bản quyền tác giả

Nội dung bài viết

Việc đăng ký bản quyền tác giả giúp bảo vệ quyền lợi và sở hữu của người sáng tạo đối với tác phẩm của mình. Ngoài ra, quá trình đăng ký còn cung cấp bằng chứng pháp lý chính thức và hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp tương lai liên quan đến quyền tác giả. Dưới đây Công ty luật SBLAW sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả chi tiết nhất.

Cách thức đăng ký bản quyền tác giả

Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có thể tự mình đăng ký quyền tác giả hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác để đệ trình hồ sơ tại trụ sở Cục Bản quyền Tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Hồ sơ cũng có thể được chuyển qua đường bưu điện. Trong khoảng mười lăm ngày làm việc từ ngày nhận được đơn đăng ký hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận bị từ chối, Cục sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Đăng ký bản quyền
Đăng ký bản quyền

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, đã được sửa đổi vào các năm 2009, 2019, và 2022.
 • Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018.
 • Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Căn cứ phát sinh quyền tác giả

Quyền tác giả tự động xuất phát từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo dưới một hình thức vật chất cụ thể, không phụ thuộc vào nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, trạng thái công bố, hoặc việc đăng ký. Quyền tác giả được bảo vệ khi đáp ứng hai điều kiện:

 1. Tính định hình (Fixation): Tác phẩm phải được thể hiện dưới dạng vật chất cụ thể.
 2. Tính nguyên gốc (Originality): Tác phẩm phải được coi là sản phẩm sáng tạo của chính tác giả.

Lý do cần đăng ký bản quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả là biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các hành vi xâm phạm. Nó không chỉ là cách xác nhận thời điểm xuất hiện quyền mà còn nhằm đảm bảo chống lại việc sử dụng trái phép tác phẩm, như việc ăn cắp, sao chép, và lạm dụng. Trong trường hợp tranh chấp, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng mạnh nhất để chứng minh quyền sở hữu của tác giả.

Khi tác giả phát hiện sự sử dụng trái phép tác phẩm, tác giả có quyền yêu cầu ngừng sử dụng và đòi bồi thường thiệt hại, điều này chỉ có thể thực hiện khi tác giả đã đăng ký bản quyền tác giả. Giấy chứng nhận bản quyền tác giả là công cụ chứng minh quyền sở hữu trong các giao dịch như cổ phần hóa, mua bán, và sáp nhập doanh nghiệp.

Cách thức đăng ký quyền tác giả
Cách thức đăng ký quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Quy trình thủ tục đăng ký bản quyền tác giả bao gồm các bước chi tiết như sau:

Bước 1: Xác định thể loại tác phẩm đăng ký

Sau khi hoàn thành tác phẩm, chủ sở hữu hoặc tác giả xác định thể loại của tác phẩm để tiến hành quá trình đăng ký bản quyền.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Sau khi xác định loại hình tác phẩm, chủ sở hữu hoặc tác giả bắt đầu soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền theo các quy định đề ra.

Bước 3: Soạn thảo Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Nội dung của hồ sơ cần được chuẩn bị theo hướng dẫn đã được cung cấp trước đó.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả hoặc gửi qua đường bưu điện tới các địa chỉ sau:

 • Cục Bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 • Hoặc có thể nộp qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Bản quyền tác giả, Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

Ngoài ra, việc nộp trực tuyến cũng là một lựa chọn thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn/.

Bước 5: Thẩm định và Cấp Giấy chứng nhận bản quyền

Trong khoảng 01 tháng từ ngày tiếp nhận hồ sơ, sau khi Cục Bản quyền tác giả xác nhận hồ sơ là hợp lệ, họ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp phát hiện thiếu sót trong hồ sơ, Cục sẽ thông báo để người nộp điều chỉnh.

Nếu có từ chối, Cục Bản quyền tác giả sẽ thông báo bằng văn bản. Tổ chức hoặc cá nhân sẽ có thời gian 01 tháng để sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ, trừ khi có những rủi ro không thể giải quyết dựa vào quy định pháp luật. Trong trường hợp không sửa đổi hoặc sửa đổi nhưng hồ sơ vẫn không đủ điều kiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trả lại hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân.

Lệ phí đăng ký bản quyền tác giả

Mức lệ phí đăng ký bàn quyền tác giả theo quy định của nhà nước như sau:

Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả:

Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm nhiếp ảnh.)

Phí : 100.000 Đồng
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả:

Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

a) Tác phẩm kiến trúc;

b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.)

Phí : 300.000 Đồng
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 400.000 đồng/Giấy chứng nhận.

Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

a) Tác phẩm tạo hình;

b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)

Phí : 400.000 Đồng
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

a) Tác phẩm điện ảnh;

b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

Phí : 500.000 Đồng
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính)Phí : 600.000 Đồng
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

a) Tác phẩm điện ảnh;

b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

Phí : 500.000 Đồng
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính)Phí : 600.000 Đồng
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm nhiếp ảnh.)

Phí : 100.000 Đồng
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

a) Tác phẩm kiến trúc;

b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

Phí : 300.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 400.000 đồng/Giấy chứng nhận. Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm:

a) Tác phẩm tạo hình;

b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Phí : 400.000 Đồng

Các đối tượng không được bảo hộ bản quyền tác giả

Các đối tượng không được bảo hộ và không thể đăng ký bản quyền tác giả được quy định theo điều 8 của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, chi tiết hóa một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Đặc biệt, các đối tượng bao gồm:

Tin tức thời sự thuần túy

 • Được xác định là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, tin vặt và số liệu sự thật.
 • Mang tính chất đưa tin và không có tính sáng tạo.

Văn bản hành chính

Văn bản hành chính bao gồm các văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, và số liệu quy định trong văn bản này được hiểu như sau:

 • Quy trình: Là trình tự cụ thể và bắt buộc phải tuân theo để tiến hành các công việc liên quan.
 • Hệ thống: Là tập hợp của nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ chặt chẽ, tạo thành một thể thống nhất.
 • Phương pháp: Là cách thức nghiên cứu và nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội.
 • Khái niệm: Là ý nghĩa phản ánh ở dạng khái quát về các sự vật và hiện tượng của hiện thực và những mối liên hệ giữa chúng.
 • Nguyên lý: Là các định luật cơ bản có tính chất tổng quát, chi phối một loạt hiện tượng. Đây là những ý tưởng hoặc lý thuyết ban đầu quan trọng và được xem là xuất phát điểm cho việc xây dựng những lý thuyết khác.

Các dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại SBLAW

Đại diện sở hữu trí tuệ SBLAW hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tại Việt Nam cho các doanh nghiệp và quý khách hàng.

1. Đăng ký bản quyền phần mềm

- Thời gian đăng ký: 03 ngày
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

 • Hai (02) bản mô tả sản phẩm cho 01 tác phẩm (Viết theo hướng dẫn của SB LAW).
 • Hai (02) đĩa CD phần mềm tác phẩm
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của SB LAW)
 • Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của SBLAW).
 • Giấy xác nhận (theo mẫu của SB LAW).
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
 • Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (Nếu là công ty)

2. Đăng ký bản quyền tác phẩm viết

- Thời gian đăng ký: 03 ngày
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

 • Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của SB LAW)
 • Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của SBLAW).
 • Giấy xác nhận (theo mẫu của SBLAW).
 • Bản mô tả (SBLAW soạn)

3. Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

- Thời gian đăng ký: 03 ngày
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

 • Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của SBLAW)
 • Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của SBLAW).
 • Giấy xác nhận (theo mẫu của SBLAW).
 • Bản mô tả (SBLAW soạn)

4. Ngoài ra SBLAW còn hỗ trợ Quý khách hàng đăng ký bản quyền truyền hình, âm nhạc, tác phẩm dịch, tác phẩm văn học, nghệ thuật.

 

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan