Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

Sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong xã hội, cung cấp cơ sở pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo và chủ sở hữu tác phẩm trí tuệ. Ngành sở hữu trí tuệ bao gồm bảo hộ cho nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền tác giả và các loại quyền khác, tạo ra một môi trường công bằng và khích lệ sự đầu tư trong nghiên cứu và phát triển, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và đa dạng hóa trong các lĩnh vực khác nhau của kinh tế và văn hóa. Vậy Sở hữu trí tuệ là gì? Lợi ích và cách đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ
Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là gì?

Sở hữu trí tuệ (Tiếng anh là Intellectual Property - viết tắt là IP) là một thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ các tài sản vô hình hoặc quyền lợi phát sinh từ sáng tạo tinh thần của con người. IP bao gồm nhiều loại khác nhau và bảo vệ những khía cạnh khác nhau của sáng tạo, sáng tạo, và công việc nghiên cứu.

Sở hữu trí tuệ là một phần quan trọng của nền kinh tế hiện đại và đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo, đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Nó cũng bảo vệ quyền của người sáng tạo và doanh nghiệp khỏi việc sao chép trái phép và sử dụng không đúng cách của tài sản trí tuệ của họ.

Sở hữu trí tuệ là gì - SBLAW
Sở hữu trí tuệ là gì?

Các loại sở hữu trí tuệ chính

Các loại sở hữu trí tuệ chính bao gồm 5 loại dưới đây:

Bản quyền (Copyright):

Bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm sáng tạo khác nhau như sách, âm nhạc, phim, hình ảnh, và phần mềm máy tính. Người sáng tạo có quyền kiểm soát việc sao chép, phân phối, và sử dụng tác phẩm của họ.

Nhãn hiệu (Trademark):

Bảo vệ các biểu tượng, logo, tên thương hiệu, hoặc ký hiệu đặc biệt sử dụng để nhận dạng sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Phát minh sáng chế (Patents):

Bảo vệ các phát minh và sáng chế mới. Người sở hữu patent có quyền độc quyền sản xuất, bán, và sử dụng phát minh trong một khoảng thời gian cụ thể.

Thương hiệu thương mại (Trade Secrets):

Bảo vệ thông tin kinh doanh quan trọng như dữ liệu khách hàng, công thức sản xuất, và các chi tiết kỹ thuật quan trọng mà một công ty giữ lại làm bí mật.

Giấy phép (Licenses):

Cho phép người sở hữu trí tuệ cấp phép cho người khác sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của họ dưới các điều kiện cụ thể.

Các loại sở hữu trí tuệ
Các loại sở hữu trí tuệ

Lợi ích đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Hoạt động đổi mới sáng tạo rất đa dạng và có nhiều cấp độ khác nhau. Nó có thể là việc triển khai một ý tưởng mới, tạo ra các sáng chế, tác phẩm nghệ thuật hoặc giống cây trồng mới… Dù ở mức độ, cấp độ nào, thì đổi mới sáng tạo luôn bắt nguồn từ các ý tưởng. Đây cũng là khởi nguồn hình thành tài sản trí tuệ của nhân loại.

Vì vậy, sở hữu trí tuệ được ví là công cụ đòn bẩy thúc đẩy, nâng tầm cho đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là các nhóm khởi nghiệp mới chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư mà ít chú trọng đến việc tạo ra, xác lập và khai thác các tài sản trí tuệ của mình

Lợi ích đăng ký quyền sở hữu trí tuệ
Lợi ích đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Cách đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Xác định đối tượng đăng ký

Khi có một sản phẩm sáng tạo, chủ sở hữu cần xác định sản phẩm đó thuộc đối tượng nào của quyền sở hữu trí tuệ: quyền tác giả, quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng.

Xác định cơ quan đăng ký

Xác định cơ quan đăng ký, tiếp nhận đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

Cơ quan tiếp nhận và cấp văn bằng bảo hộ cho việc đăng ký sáng chếđăng ký kiểu dáng công nghiệpđăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý (tức các quyền sở hữu công nghiệp phải đăng ký mới có thể xác lập quyền).

Cục Bản quyền tác giả

Cơ quan tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đối với quyền tác giả: tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và quyền liên quan đến quyền tác giả: cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Văn phòng bảo hộ giống cây trồng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cơ quan tiếp nhận tiếp Nhận đơn và thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới.

Tiến hành nộp đơn đăng ký và nhận cấp Giấy chứng nhận

Khi muốn bảo hộ một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chủ đơn cần tiến hành nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến xét nghiệm đơn để đơn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoặc văn bằng bộ theo quy định của pháp luật.

Cục sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu Trí tuệ ( Tiếng anh là Intellectual Property Office - Viết tắt là IPO) là một cơ quan chính phủ hoặc tổ chức quốc gia có trách nhiệm quản lý và thực hiện các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ trong một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể. Các nhiệm vụ chính của một Cục Sở hữu Trí tuệ bao gồm:

Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ:

Cục Sở hữu Trí tuệ chịu trách nhiệm cấp, quản lý và bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu, patent, và các loại sở hữu trí tuệ khác. Điều này bao gồm việc xem xét và chấp nhận đăng ký cho các quyền sở hữu trí tuệ mới.

Giám sát tuân thủ:

Cục Sở hữu Trí tuệ theo dõi và kiểm tra tuân thủ các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ người sở hữu và đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ được tuân thủ.

Giáo dục và tư vấn:

Cục Sở hữu Trí tuệ có thể cung cấp thông tin và tư vấn cho công chúng, doanh nghiệp, và cá nhân về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền và trách nhiệm.

Sáng tạo chính sách:

Cục Sở hữu Trí tuệ có thể đóng vai trò trong việc đề xuất và thực hiện chính sách về sở hữu trí tuệ, bao gồm việc thay đổi và cải tiến các quy định pháp luật liên quan.

Quản lý thương mại quốc tế:

Nhiều Cục Sở hữu Trí tuệ còn tham gia vào các thỏa thuận và tổ chức quốc tế để đảm bảo bảo vệ sở hữu trí tuệ được công nhận và thực hiện trên phạm vi quốc tế.

Mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thường có một Cục Sở hữu Trí tuệ riêng, và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) cũng tham gia vào việc tạo ra các tiêu chuẩn và quy tắc quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ sở hữu trí tuệ của SBLAW

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (“SHTT”), SBLAW cung cấp dịch vụ tư vấn đa dạng liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền và tên miền, thực thi và bảo hộ quyền SHTT.

Đội ngũ luật sư và chuyên gia về SHTT và chuyển giao công nghệ của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp Khách hàng từ việc tư vấn về cách bảo hộ những ý tưởng sáng tạo của Khách hàng cho đến yêu cầu xử lý những vấn đề phức tạp liên quan đến SHTT.

Hoạt động tư vấn SHTT củachúng tôi không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn mở rộng ra các nước khác trong Châu Á và các khu vực khác nơi mà các đối tác liên kết của chúng tôi hiện diện. Chúng tôi mang đến dịch vụ chất lượng cao trong việc tra cứu sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, đăng ký sáng chế, bảo hộ quyền tác giả, theo dõi và phát hiện các vi phạm về SHTT, đàm phán và thực hiện li xăng quyền SHTT, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ và các hoạt động thương mại khác liên quan đến quyền SHTT.

Chúng tôi là Đại diện SHTT cho MB, Nippon Steel, VSTV, VTC, PVFI, MHY Singapore, Viettel, VIETNAM FUND MANAGEMENT, TVP STEEL, TIN NGHIA CORP, GELEXIMCO, KINHDO, DOMEXCO, MAY 10, KOVA, COMEXIM … tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Thêm vào đó, chúng tôi cộng tác chặt chẽ với các đại diện SHTT ở Úc, Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, UAE và Mỹ trong việc bảo hộquyền SHTT cho Khách hàng ở trong và ngoài nước.

Hiện nay có rất nhiều công ty Luật chuyên về dịch vụ Sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp có thể uỷ quyền để các văn phòng này đăng ký và hoàn thiện các thủ tục này một cách nhanh chóng và tiện lợi. Công ty luật SBLAW là 1 trong những đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín tại Hà Nội, HCM. Quý khách liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được tư vấn cụ thể.

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan

    Luật sư tranh tụng thu hồi nợ

    Luật sư tranh tụng thu hồi nợ

    Trong các hoạt động kinh doanh và thương mại, các khoản nợ xấu thường ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh. Dịch vụ tranh tụng thu hồi nợ tại SBLaw giúp khách hàng tìm kiếm các giải pháp giải quyết tranh chấp về thu hồi nợ mà không phải qua thủ tục tố tụng.

    Xem chi tiết