P2P lending đổ vỡ dây chuyền: Lối thoát nào cho nhà đầu tư?

Việc hai doanh nghiệp cho vay ngang hàng (P2P lending) rơi vào tình trạng mất thanh khoản, trong khi các doanh nghiệp còn lại cũng bị nhiều khách hàng rút tiền cho thấy, khủng hoảng niềm tin đang dần lan rộng. Thiếu hành lang pháp lý và thiếu sự kiểm soát đang đẩy nhà đầu […]

Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong xã hội, cung cấp cơ sở pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo và chủ sở hữu tác phẩm trí tuệ. Ngành sở hữu trí tuệ bao gồm […]