Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nội dung bài viết

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 1288/TCT-DNNCN 2024 về việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Dưới đây là một số điểm chính:
- Phạm vi triển khai: Triển khai nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với người nộp thuế (NNT) là doanh nghiệp qua Cổng DVCQG của Chính phủ.
- Thời gian và lộ trình triển khai:
+ Giai đoạn 1: gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Định, Hải Dương, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc triển khai trong tháng 3 năm 2024.
+ Giai đoạn 2: các tỉnh, thành phố còn lại, triển khai từ 01 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2024.
- Tổ chức triển khai: Vụ DNNCN có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác xử lý hồ sơ xác định NVTC về đất đai theo đúng quy định.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan

    Luật sư tranh tụng thu hồi nợ

    Luật sư tranh tụng thu hồi nợ

    Trong các hoạt động kinh doanh và thương mại, các khoản nợ xấu thường ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh. Dịch vụ tranh tụng thu hồi nợ tại SBLaw giúp khách hàng tìm kiếm các giải pháp giải quyết tranh chấp về thu hồi nợ mà không phải qua thủ tục tố tụng.

    Xem chi tiết