Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Trường hợp Công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyển đổi thành Công ty cổ phần thì doanh nghiệp phải đăng ký chuyển đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

I. Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần;

2. Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

3. Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;

4. Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp;

5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư.

II. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

III. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2005;

2. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

3. Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

IV. Phạm vi dịch vụ của SB Law

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan