Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Nội dung bài viết

Banner Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Hiện nay, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận, được tiến hành theo quy định của pháp luật tại Luật trọng tài thương mại. Hình thức này càng ngày càng được các công ty áp dụng vì nhanh chóng, mang tính bảo mật. SBLAW cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam và quốc tế.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Như vậy, điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là phải có thỏa thuận trọng tài.

Thỏa thuận trọng tài có thể là điều khoản về giải quyết tranh chấp đã được ghi trong hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng, có thể là một Phụ lục đính kèm tại thời điểm ký Hợp đồng hoặc được các bên ký kết sau khi phát sinh tranh chấp với hình thức theo quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Như vậy, khi tranh chấp đã xảy ra và các bên muốn đưa ra giải quyết thông qua phương thức trọng tài thương mại thì lúc này các có thể lập thỏa thuận trọng tài với hình thức luật định và đáp ứng đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của một thỏa thuận trọng tài.

Không nhất thiết phải có thỏa thuận trước trong hợp đồng thì thương nhân mới có thể giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại có rất nhiều ưu điểm như thủ tục đơn giản, linh hoạt theo thỏa thuận, các bên có thể lựa chọn địa điểm, ngôn ngữ và luật áp dụng. Phương thức này cũng giúp các bên giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ưu điểm của Trọng tài thương mại so với giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân gồm 5 ưu điểm sau:

Tính linh hoạt

 • Quy tắc tố tụng: Các bên có thể tự do lựa chọn quy tắc tố tụng áp dụng cho trọng tài, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của tranh chấp.
 • Địa điểm trọng tài: Trọng tài có thể được tiến hành tại bất kỳ địa điểm nào mà các bên thỏa thuận, không nhất thiết phải tại Việt Nam.
 • Lựa chọn trọng tài: Các bên có thể tự do lựa chọn trọng tài có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh chấp.
Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại
Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Tính bảo mật

 • Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có tính bảo mật, không công khai giúp cho doanh nghiệp giữ được bí mật các thông tin tranh chấp, phán quyết trọng tài là chung thẩm và có giá trị thi hành ngay.
 • Toàn bộ quá trình trọng tài diễn ra một cách bí mật, chỉ có các bên liên quan tham dự.
 • Thông tin về tranh chấp và quyết định trọng tài không được công khai, trừ trường hợp có sự đồng ý của các bên.

Tính chuyên môn cao

 • Các trọng tài thường là những chuyên gia trong lĩnh vực tranh chấp, đảm bảo giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả.
 • Quyết định trọng tài dựa trên thực tế và nguyên tắc pháp luật, đảm bảo tính khách quan và chính xác.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

 • Quy trình trọng tài thường diễn ra nhanh chóng hơn so với kiện tụng tại Tòa án nhân dân.
 • Chi phí trọng tài thường thấp hơn so với chi phí kiện tụng tại Tòa án nhân dân.

Tính hiệu lực pháp luật

 • Quyết định trọng tài có hiệu lực như bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật.
 • Quyết định trọng tài được thi hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trọng tài thương mại còn có một số ưu điểm khác như:

 • Giúp duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các bên.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp quốc tế.

Ngoài ra, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn Trung tâm trọng tài, trọng tài viên để giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, nếu có tranh chấp yếu tố nước ngoài thì các bên có quyền thỏa thuận chọn tổ chức trọng tài, địa điểm, ngôn ngữ, luật áp dụng trong khi giải quyết.

Phán quyết của trọng tài có phạm vi thi hành rộng vì Việt Nam hành viên của công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty luật SBLAW vui lòng liên hệ ngay: 0904 340 664

Tham khảo thêm >> Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trên sóng truyền hình

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã trả lời phỏng vấn kênh VTC10, truyền hình NetViet về vấn đề giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Mời quý vị đón xem:

 

Trọng tài ngày càng được các doanh nghiệp áp dụng vì tính bảo mật và nhanh chóng
Trọng tài ngày càng được các doanh nghiệp áp dụng vì tính bảo mật và nhanh chóng

Tranh chấp giải quyết bằng trọng tài nếu

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Như vậy, điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là phải có thỏa thuận trọng tài.

Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có quy định:

“Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp”.

Như vậy, điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là phải có thỏa thuận trọng tài.

Thỏa thuận trọng tài có thể là điều khoản về giải quyết tranh chấp đã được ghi trong hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng, có thể là một Phụ lục đính kèm tại thời điểm ký Hợp đồng hoặc được các bên ký kết sau khi phát sinh tranh chấp với hình thức theo quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010. Như vậy, khi tranh chấp đã xảy ra và các bên muốn đưa ra giải quyết thông qua phương thức trọng tài thương mại thì lúc này các có thể lập thỏa thuận trọng tài với hình thức luật định và đáp ứng đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của một thỏa thuận trọng tài. Không nhất thiết phải có thỏa thuận trước trong hợp đồng thì thương nhân mới có thể giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

Điều 16 Luật trong tài thương mại năm 2010 có quy định về Hình thức thỏa thuận trọng tài như sau:

“1. Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

2. Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

a) Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

b) Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

c) Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

d) Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;

đ) Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận”.

Thoả thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận trọng tài.

Tham khảo thêm >> Các trường hợp thoả thuận trọng tài có thể bị vô hiệu

 

Dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài SBLAW
Dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài SBLAW

Vai trò của luật sư trong giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại

Ở thời điểm hiện tại, có 4 phương thức giải quyết tranh chấp chính là thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. Việc lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại đang được nhiều công ty sử dụng, vai trò của luật sư trong quá trình này rất quan trọng, cụ thể như sau:

 • Luật sư hỗ trợ các bên soạn thảo thỏa thuận trọng tài trong đó có việc lựa chọn trung tâm trọng tài, địa điểm trọng tài, quy tắc tố tụng trọng tài và ngôn ngữ xét xử, luật áp dụng
 • Luật sư giúp khách hàng tham gia thu thập chứng cứ, lập hội đồng trọng tài, làm việc với hội đồng trọng tài để bảo vệ lợi ích của các bên.
 • Luật sư giúp các bên thi hành phán quyết của trọng tài, đối với phán quyết của trọng tài nước ngoài, còn hỗ trợ các bên tại thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.
 • Tư vấn về thủ tục hủy phán quyết của trọng tài nếu vi phạm điều cấm của luật.
Luật sư bằng kinh nghiệm của mình hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp tại trọng tài
Luật sư bằng kinh nghiệm của mình hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp tại trọng tài

Quy trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài VIAC

Khi bạn có một vụ kiện cần giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), quy trình xử lý vụ kiện như sau:

Bước 1. Nộp Đơn khởi kiện + kèm theo tài liệu.

Đơn khởi kiện sẽ theo mẫu trên website của VIAC hoặc nguyên đơn có thể tự làm nhưng phải đảm bảo các nội dung theo mẫu của VIAC.

Bước 2. Trong khoảng 1-2 ngày, VIAC sẽ xem xét Đơn khởi kiện có hợp lệ không, sau đó sẽ nhận đơn và ra Thông báo nộp Phí trọng tài.

Về cách tính phí, vi dụ vụ kiện có giá trị tranh chấp vào khoảng 1 tỷ - 5 tỷ, mức phí sẽ là 85.800.000 + 4,4% số tiền vượt quá 1 tỷ (Phí trọng tài này không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên và thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài)

Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày sau khi nộp Phí trọng tài, VIAC gửi Thông báo đến Bị đơn

Bước 4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo nhận Thông báo từ VIAC, Bị đơn nộp bản Tự bảo vệ, chọn Trọng tài viên.

Bước 5. Trong khoảng 15 ngày kể từ ngày Bị đơn nộp bản Tự bảo vệ, 2 Trọng tài viên mà Nguyên đơn, Bị đơn sẽ chọn ra một Chủ tịch Hội đồng trọng tài, và thành lập Hội đồng trọng tài.

Bước 6. Sau khi Hội đồng trọng tài thành lập, sẽ tiến hành quá trình tố tụng. Hội đồng trọng tài có thể yêu cầu các bên giải trình, nộp thêm hồ sơ tài liệu để làm rõ vụ việc. Trước khi ra phiên họp giải quyết, thì các buổi hòa giải là không bắt buộc, trừ khi có sự yêu cầu của các bên. Hội đồng trọng tài có thể ra Quyết định công nhận hòa giải thành, có hiệu lực như Phán quyết trọng tài.

Thời gian từ lúc thành lập Hội đồng trọng tài đến khi ra phiên họp xét xử thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chưa xác định được thời gian cụ thể. Tuy nhiên, thông thường, thời gian trung bình giải quyết các vụ tranh chấp ở VIAC là khoảng 3-4 tháng

VIAC là trung tâm Trọng tài quốc tế uy tín tại Việt Nam
VIAC là trung tâm Trọng tài quốc tế uy tín tại Việt Nam
Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách là trọng tại viên tại VIAC
Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách là trọng tại viên tại VIAC

Dịch vụ trọng tài thương mại, luật sư tại trọng tài quốc tế của SBLAW

SBLAW - Công ty luật có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp tại trọng tài trong và luật sư tại trọng tài quốc tế.

Công ty luật SB LAW tự hào với gần 40 luật sư và chuyên gia pháp lý tại văn phòng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật và đặc biệt là có kinh nghiệm nhiều năm trong giải quyết tranh chấp tại trọng tài.

SBLAW có khả năng cung cấp các nguồn lực vượt trội trong việc giải quyết tranh chấp theo các thủ tục trọng tài phức tạp trong nước và ngoài nước phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt nam.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi có dày dặn kinh nghiệm trong việc tư vấn các công ty Việt Nam, các công ty đa quốc gia về những thủ tục tố tụng trọng tài quốc, chúng tôi đề xuất các chiến lược và giải pháp ưu việt đối với các tranh chấp xuyên quốc gia.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế
Dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế
Dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế

Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm đội ngũ luật sư giỏi tại trọng tài quốc tế, hãy đặt niềm tin vào SBLAW. Chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài tại Việt nam, đảm bảo phán quyết được thi hành nhanh chóng.

Liên hệ:

Công ty Luật SBLAW

Văn phòng tại Hà Nội:

 • Địa Chỉ: Tầng 3, Toà nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
 • Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
 • Email: ha.nguyen@sblaw.vn

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh:

  • Địa Chỉ: Tầng 6, Toà nhà PDD, số 162, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo

Email: info@sblaw.vn

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan