SBLAW sở hữu một đội ngũ luật sư và cộng sự có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đa dạng tại Việt Nam cho các khách hàng trong và ngoài nước.

I. Sau đây là một vài lĩnh vực tư vấn chính của luật sư SBLAW:

Sở hữu trí tuệ,

Tranh tụng và Trọng Tài, Ngân hàng,

Dự án Tài chính,

Đầu tư nước ngoài,

Dự án Bất động sản và Xây dựng,

Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ,

Các dự án cơ sở hạ tầng, Kinh doanh và Phân phối, Lao động,

Doanh nghiệp, Thuế và Thương mại quốc tế.

Các luật sư của chúng tôi dày dạn kinh nghiệm với các yêu cầu đa dạng và phức tạp của Khách hàng, cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tối ưu.

Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý
                                                     Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý

Ưu thế của chúng tôi là am hiểu sâu sắc các quy định pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, các án lệ áp dụng vào từng vụ việc cụ thể nhằm đưa ra các giải pháp sáng tạo nhất.

II. Luật sư của SBLAW có thể tư vấn các lĩnh vực sau:

  • Đại diện thay mặt Khách hàng trước các cơ quan chức năng và các bên liên quan;
  • Trợ giúp Khách hàng đàm phán;
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến tất cả các lĩnh vực của thương mại tại Việt Nam;
  • Cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý theo các tiêu chuẩn do các tập đoàn tài chính quốc tế đặt ra, và
  • Chuẩn bị Hợp đồng và/hoặc văn bản tư vấn pháp luật theo các tiêu chuẩn quốc tế và/hoặc tiêu chuẩn Việt Nam.
  • Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ bổ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
  • Những dịch vụ này bao gồm dịch thuật pháp lý, hỗ trợ thủ tục hành chính trong làm việc với cơ quan nhà nước, xin giấy phép và chấp thuận liên quan đến các vấn đề hoạt động kinh doanh, v.v.

III. Mời Quý vị xem phần tư vấn luật của luật sư SBLAW trên truyền hình Việt Nam về hoạt động phòng vệ thương mại được luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn trên VTV1.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn