Đại diện sở hữu trí tuệ SBLAW tư vấn thủ tục đăng ký và bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài như sau:

1. Tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế:

  • Có tính mới
  • Có trình độ sáng tạo
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp

2. Thời gian đăng ký bảo hộ sáng chế độc quyền:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 3 giai đoạn xét nghiệm như sau:

 Thời gianNội dung thẩm định
Công bố đơn19 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệCông bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp
Thẩm định nội dung13 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu.Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế
Thẩm định hình thức1 tháng kể từ ngày nộp đơnThẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo.

3. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam:

  • Giấy ủy quyền
  • Bản mô tả sáng chế
  • Tài liệu của đơn ưu tiên. Đối với đơn PCT, không cần phải cung cấp tài liệu của đơn ưu tiên.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Cục SHTT.

4. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế:

Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn hiệu lực là: 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

5. Infographic: Bảo hộ sáng chế tại Việt Nam.

Đăng ký sáng chế

7. Video tư vấn bảo hộ sáng chế:

Nhằm giúp khách hàng hiểu hơn về thủ tục đăng ký sáng chế, luật sư SBLAW tư vấn cho khách hàng về thủ tục bảo hộ trên truyền hình, mời các bạn đón xem tại đây:

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn