Tư vấn luật về chứng khoán

Nội dung bài viết

SBLAW có một luật sư thành viên đã từng là Giám đốc pháp chế và kiểm soát nội bộ của một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam, vì vậy, chúng tôi thực sự am hiểu về các nghiệp vụ chứng khoán cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Tư vấn luật về chứng khoán
Tư vấn luật về chứng khoán

Tư vấn luật về chứng khoán

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn những dịch vụ sau:

– Tư vấn các khía cạnh pháp lý về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

– Tư vấn các vấn đề về nội bộ, xây dựng quy trình, quy chế hoạt động của công ty chứng khoán.

– Tư vấn về quy trình tuân thủ hoạt động của công ty chứng khoán.

– Tư vấn về việc đăng ký công ty đại chúng.

– Tư vấn khía cạnh luật và thực tiễn về điều kiện niêm yết, soạn thảo hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

– Thẩm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp niêm yết và các công ty đại chúng.

– Tư vấn về vấn đề tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), chào bán cố phiếu riêng lẻ cho các công ty đại chúng.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý về kiểm soát hoạt động công bố thông tin của các công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan