Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Nội dung bài viết

SBLaw cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ đa dạng (SHTT) liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyềntên miền, thực thi và bảo hộ quyền SHTT.

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là cái vô hình khi mới được tạo ra nhưng trở nên có giá trị dưới dạng sản phẩm hữu hình. Chính vì giá trị có thực của các đối tượng sở hữu trí tuệ, bao gồm: tác phẩm văn học nghệ thuật, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu giống cây trồng mà nó được gọi là “tài sản”. Tuy nhiên, quyền hợp pháp đối với các đối tượng này không tự động phát sinh mà quyền chỉ được xác lập theo những trình tự thủ tục nhất định hoặc khi thoả mãn những điều kiện nhất định

Tài sản trí tuệ, một loại tài sản vô hình, đang dần dần khẳng định vai trò là thước đo khả năng tồn tại và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ở một nước phát triển hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, vào năm 1982 khoảng 62% tài sản của doanh nghiệp là tài sản hữu hình (tài sản vô hình chỉ chiếm 38%) nhưng đến năm 2000 thì tài sản hữu hình chỉ còn chiếm 30% tổng tài sản của doanh nghiệp, 70% còn lại là tài sản vô hình. Tại các nước phát triển khác như Anh, Nhật Bản… cũng có những nghiên cứu, khảo sát tương tự và kết quả đều cho thấy tài sản vô hình chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng lượng tài sản của doanh nghiệp, tỷ lệ đó ngày một lớn hơn nữa Trong khối tài sản vô hình thì Sở hữu trí tuệ là một bộ phận quan trọng nhất, chính vì vậy, Tổng giám đốc tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WPO) – Kamil Idris – đã khẳng định: Sở hữu trí tuệ là một “công cụ đắc lực” để phát triển kinh tế”.

Tuy là một công cụ đắc lực nhưng thực tế Sở hữu trí tuệ chưa được các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng một cách hiệu quả để phát huy tối ưu những lợi ích mà nó mang lại. Kết quả điều tra của Cục xúc tiến thương mại – Bộ Thương mại cho thấy, một số doanh nghiệp đã quan tâm đến việc xây dựng và bảo hộ thương hiệu, tuy nhiên mới chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho rằng thương hiệu là vũ khí trong cạnh tranh, 5,4% cho rằng thương hiệu là tài sản của doanh nghiệp, còn 30% cho rằng thương hiệu sẽ giúp bán được hàng với giá cao hơn và đem lại tự hào cho người tiêu dùng. Trong khi đó có đến 90% người tiêu dùng lại cho rằng thương hiệu là yếu tố quyết định khi họ lựa chọn mua sắm. Mặc dù vậy, việc đầu tư cho thương hiệu của doanh nghiệp còn quá ít, có 80% doanh nghiệp chưa có bộ phận chức năng lo quản lý nhãn hiệu, 74% doanh nghiệp đầu tư dưới 5% doanh thu cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu, 20% không hề chi cho việc xây dựng thương hiệu.

Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 1
Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ: là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ

quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ: tổ chức, cá nhân cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ của mình.

Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ do các bên thỏa thuận bao gồm:

+ Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ;

+ Được chuyển giao lại hoặc không được chuyển giao lại quyền sử dụng công nghệ cho bên thứ ba;

+ Lĩnh vực sử dụng công nghệ;

+ Quyền được cải tiến công nghệ, quyền được nhận thông tin cải tiến công nghệ;

+ Độc quyền hoặc không độc quyền phân phối, bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra;

+ Phạm vi lãnh thổ được bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra;

+ Các quyền khác liên quan đến công nghệ được chuyển giao.

Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ sở hữu trí tuệ và chuyển gia công ghiệp.jpg
Dịch vụ sở hữu trí tuệ và chuyển gia công nghệ

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA SBLAW

Về chúng tôi

SBLAW là công ty sở hữu trí tuệ với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ chất lượng cao cho các khách hàng tại Việt Nam và quốc tế  Với gần 50 luật sư và chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm chuyên sâu và khả năng ngôn ngữ đa dạng, cùng 02 văn phòng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ với giải pháp sáng tạo tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Các dịch vụ sở hữu trí tuệ chính của SBLAW

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu:

-   Phạm vi dịch vụ:

Đăng ký: Tư vấn trước và sau đăng ký, Theo dõi đơn đến khi đơn có kết quả thẩm định nội dung/thông báo cấp bằng

Dịch vụ tùy chọn: Tra cứu, Gia hạn, Chuyển nhượng, Sửa đổi, Phản đối, Trả lời thông báo...

-   Phí đăng ký: Phí trọn gói chỉ từ 3.000.000 VND/nhãn hiệu.

-   Thời gian cấp bằng: Khoảng 18-24 tháng từ ngày nộp đơn (có thể thúc đẩy nhanh thời gian thẩm định).

-   Thời hạn bảo hộ: 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

 

Dịch vụ đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

-   Phạm vi dịch vụ:

Đăng ký: Tư vấn trước và sau đăng ký, Theo dõi đơn đến khi đơn có kết quả thẩm định nội dung/thông báo cấp bằng

Dịch vụ tùy chọn: Tra cứu, Duy trì, Chuyển nhượng, Sửa đổi, Phản đối, Trả lời thông báo...

-   Phí đăng ký: 18.000.000 VND/sáng chế.

-   Thời gian cấp bằng: Khoảng 30-36 tháng từ ngày nộp đơn (có thể thúc đẩy nhanh thời gian thẩm định).

-   Thời hạn bảo hộ:

Sáng chế: 20 năm kể từ ngày nộp đơn, phải nộp phí duy trì hàng năm kể từ ngày cấp.

Giải pháp hữu ích: 20 năm kể từ ngày nộp đơn, phải nộp phí duy trì hàng năm kể từ ngày cấp.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

-   Phạm vi dịch vụ:

Tư vấn Đăng ký: Tư vấn trước và sau đăng ký, Theo dõi đơn đến khi đơn có kết quả thẩm định nội dung/thông báo cấp bằng

Dịch vụ tùy chọn: Tra cứu, Gia hạn, Chuyển nhượng, Sửa đổi, Phản đối, Trả lời thông báo...

-   Phí đăng ký: Phí trọn gói chỉ từ 8.500.000 VND/kiểu dáng.

-   Thời gian cấp bằng: Khoảng 18-24 tháng từ ngày nộp đơn (có thể thúc đẩy nhanh thời gian thẩm định).

-   Thời hạn bảo hộ: 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

 

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả:

-   Phạm vi dịch vụ:

Đăng ký: Tư vấn trước và sau đăng ký, Theo dõi đơn đến khi đơn có kết quả thẩm định nội dung/thông báo cấp giấy chứng nhận

Dịch vụ tùy chọn: Sửa đổi, Chuyển nhượng,...

-   Phí đăng ký: Phí trọn gói chỉ từ 3.000.000 VND/tác phẩm.

-   Thời gian cấp GCN: Khoảng 03-04 tháng từ ngày nộp đơn (có thể thúc đẩy nhanh thời gian thẩm định).

-   Thời hạn bảo hộ: Suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả mất hoặc 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

Một số dịch vụ liên quan khác:

-        Thúc đẩy đơn sở hữu công nghiệp

-        Luật sư giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ cho khách hàng tại tòa án và trọng tài.

-        Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

-        Dịch vụ Tư vấn nhượng quyền thương mại: Tư vấn, rà soát hợp đồng nhượng quyền, đăng ký nhượng quyền tại cơ quan có thẩm quyền

-        Dịch vụ Tư vấn Chuyển giao công nghệ: Tư vấn, rà soát hợp đồng chuyển giao công nghệ, đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có yêu cầu)

Xếp hạng của chúng tôi

-        Hạng 1 Legal 500 trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

-        Được xếp hạng bởi Asia IP Rankings

-        Được xếp hạng trên WTR 1000

-        Được chứng nhận trên Asia Law Profiles

 

Khách hàng lớn của chúng tôi

-     Microsoft, IBM, SINGAPORE AIRLINES, AIA, BAIDU, TOTAL, HTC, LG, LS VINA, Central Retail Corp., VIVO, Trung Nguyen Group, PVComBank, HMD Global Oy (NOKIA)...

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan

    Tư vấn M&A

    Với đội ngũ luật sư có trình độ, có chuyên môn, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình, SB LAW tự hào là một trong những

    Xem chi tiết