Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty bên mình đang muốn thành lập một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, dự kiến trụ sở của công ty sẽ đặt ở Hà Nội, với các ngành nghề: Dịch vụ ăn uống khác; Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khác; Bán buôn tổng hợp; …

Vốn điều lệ sẽ tùy theo thủ tục và pháp luật Việt Nam để thay đổi thích hợp nhằm hạn chế tính phức tạp của các thủ tục. Mong SBLAW tư vấn cho bên mình biết quy trình thủ tục để thành lập một công ty như trên.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn liền với việc lập dự án đầu tư. Các nội dung hoạt động kinh doanh phải có sự gắn kết và liên quan với nhau. Trong dự kiến các hoạt động kinh doanh của bên bạn, có rất nhiều nội dung thuộc các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau như dịch vụ ăn uống, hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bán buôn ô tô, giáo dục kỹ thuật.

Đứng về mặt logic, những hoạt động kinh doanh này không thể gộp chung vào một dự án đầu tư được. Ngoài ra, giả sử trong trường hợp được cấp phép tất cả các ngành nghề nêu trên thì khả năng bên bạn triển khai tất cả các hoạt động kinh doanh trên trong thời hạn 01 năm sau khi thành lập rất khó khả thi. Hết thời hạn 01 năm, nếu không triển khai các hoạt động kinh doanh nêu trên thì cũng sẽ bị đề xuất xóa bỏ.

Do vậy, bên bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng các hoạt động kinh doanh nào sẽ triển khai trong thời gian tới và cần phải chuẩn bị thực sự cho các hoạt động đó. Ví dụ, muốn triển khai hoạt động sản xuất thì bên bạn phải dự kiến được nhà xưởng sẽ đặt ở đâu, diện tích bao nhiêu, dùng những nguyên liệu gì, thị trường mục tiêu ở đâu, quy mô hoạt động như thế nào, xử lý như thế nào về vấn đề ô nhiễm môi trường. Nếu là hoạt động buôn bán thì phải dự kiến được rõ là buôn bán mặt hàng gì (nêu chi tiết đến 4 số trong mã HS), bán buôn hay bán lẻ.

2. Hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa không được phép thành lập công ty dưới hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài mà bắt buộc phải liên doanh. Trong đó, vốn của nước ngoài chỉ được tối đa là 51%.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan