Thay đổi đăng ký kinh doanh

Nội dung bài viết

Quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh là một thủ tục hợp pháp mà doanh nghiệp cần tiến hành khi có sự biến động thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoặc trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Phòng đăng ký kinh doanh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Để hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khía cạnh pháp lý của quy trình này, SBLAW đã tổng hợp thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.

Các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Công ty có vốn đầu tư Việt Nam trải qua các điều chỉnh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp công ty cổ phần chuyển nhượng vốn. Đối với công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài, quy trình thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương tự như với công ty Việt Nam.

Nếu công ty nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và có các điều chỉnh liên quan như thay đổi ngành nghề kinh doanh, tên công ty, địa chỉ thực hiện dự án, tăng vốn điều lệ, thay đổi nhà đầu tư, thì công ty cũng cần thực hiện quy trình điều chỉnh tương ứng. Trong trường hợp có sự gia nhập nhà đầu tư mới, việc mua cổ phần hoặc góp vốn, công ty phải thực hiện thêm thủ tục đăng ký mua phần vốn góp.

Cần lưu ý rằng thuật ngữ "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" hiện nay thường được thay thế bằng "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp," và văn bản pháp lý này khác biệt với "Giấy phép kinh doanh" được cấp cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa.

Thay đổi đăng ký kinh doanh
Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tài liệu cần chuẩn bị khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi doanh nghiệp quyết định thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh thông qua dịch vụ của Công ty Luật SBLAW, Quý khách chỉ cần cung cấp các thông tin cần thay đổi và giấy tờ liên quan, sau đó ký vào hồ sơ.

Các công việc phức tạp như soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhận kết quả theo nội dung thay đổi sẽ được đội ngũ luật sư của SBLAW thực hiện toàn bộ.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2023

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh các nội dung trên đăng ký doanh nghiệp. Chính vì thế mà tùy từng nội dung sẽ được thực hiện bởi các bước như sau:

Bước 1: Quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế trụ sở hiện tại

(Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có sự thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, đặc biệt là khi chuyển đến một quận hoặc tỉnh thành khác).

Thực hiện nghĩa vụ thanh toán thuế và kiểm tra thuế

Trong trường hợp công ty quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở đến một quận hoặc tỉnh thành khác trước khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh, công ty cần thực hiện các bước quyết toán thuế và kiểm tra thuế với cơ quan thuế hoặc đơn vị quản lý thuế hiện tại. Điều này là một yêu cầu mới được áp dụng từ năm 2023 khi doanh nghiệp có kế hoạch thay đổi trụ sở chính đến một quận hoặc tỉnh thành khác.

Thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế

Trừ trường hợp công ty mới thành lập hoặc vừa quyết toán thuế tại chi cục thuế hiện tại khi thay đổi trụ sở đến một quận hoặc tỉnh thành khác, công ty chỉ cần tiến hành thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi nhận được xác nhận từ cơ quan thuế, công ty sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương mới của trụ sở công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật sư của SBLAW sẽ cung cấp tư vấn chi tiết về các điều kiện, quy trình và thủ tục pháp lý liên quan đến từng nội dung thay đổi để doanh nghiệp có thể chuẩn bị đầy đủ.
 • Nếu khách hàng chọn sử dụng dịch vụ của SBLAW, luật sư chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc soạn thảo hồ sơ, và sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.
 • Đối với khách hàng tự nộp hồ sơ, chúng tôi khuyến khích chuẩn bị hồ sơ thay đổi tương ứng với nội dung cụ thể và nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, theo các phương thức sau:

Nộp hồ sơ trực tuyến:

Sử dụng trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 100% hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh được yêu cầu phải được nộp trực tuyến. Cơ quan đăng ký kinh doanh không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Các thông tin thủ tục sẽ được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh, và kết quả thay đổi sẽ được gửi về doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính. Doanh nghiệp có thể thanh toán lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin qua chuyển khoản ATM.

Nộp hồ sơ trực tiếp:

Trong một số trường hợp đặc biệt, khi doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ giấy trực tiếp từ doanh nghiệp. Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành các thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xử lý các hồ sơ hợp lệ bằng cách bổ sung và thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp một trong các loại giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phát Thông báo yêu cầu công ty sửa đổi và bổ sung hồ sơ theo các yêu cầu cụ thể, đồng thời chi tiết lý do của việc từ chối.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

(Công ty chỉ cần thực hiện bước này khi có sự thay đổi thông tin con dấu).

Các trường hợp mà doanh nghiệp cần thay đổi con dấu để phản ánh chính xác thông tin đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt.
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty.
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh.
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).
 • Doanh nghiệp có quyền tự khắc con dấu và tự quản lý con dấu mà không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến con dấu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Tùy từng nội dung thay đổi, hồ sơ thay đổi sẽ bao gồm một trong các hồ sơ như sau:

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Thông báo về sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tùy theo phạm vi và tính chất của sự thay đổi trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số loại thông báo thay đổi và các giấy tờ liên quan tương ứng:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

 • Quyết định về việc thay đổi người đại diện.
 • Giấy ủy quyền nếu có.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện mới.

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân:

 • Quyết định về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Điều lệ mới nếu có.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ mới.

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên:

 • Quyết định của chủ sở hữu về sự thay đổi.
 • Điều lệ mới nếu có.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ mới.

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp:

 • Các giấy tờ chứng thực cần thiết để bổ sung hoặc cập nhật thông tin.
 • Quyết định hoặc biên bản họp liên quan.

Danh sách thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên:

 • Danh sách thành viên mới hoặc đã thay đổi.
 • Quyết định hoặc biên bản họp liên quan.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài:

 • Danh sách người đại diện mới hoặc đã thay đổi.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản họp hội đồng thành viên:

 • Biên bản họp liên quan đến sự thay đổi.
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên.

Quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên, chủ sở hữu đối với thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên:

 • Quyết định đồng thuận về sự thay đổi.
 • Điều lệ mới nếu có.

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Hướng dẫn chi tiết hồ sơ thay đổi tên công ty theo các bước cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi:

 • Người đại diện của doanh nghiệp ký Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-1.

Biên bản họp đại hội Cổ đông hoặc Hội đồng thành viên:

 • Đối với công ty cổ phần: Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty.
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Lập Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty.

Quyết định thay đổi tên:

Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng thành viên ra Quyết định về việc thay đổi tên công ty.

Nếu là công ty một thành viên, chủ sở hữu cũng cần có Quyết định tương tự.

Điều lệ mới:

 • Cập nhật Điều lệ công ty với thông tin tên công ty mới.
 • Lưu giữ bản sao của Điều lệ mới.
 • Lưu trữ một bản sao của Thông báo thay đổi và các giấy tờ liên quan tại văn phòng công ty.

Quy trình này giúp đảm bảo rằng mọi thay đổi về tên công ty được thực hiện đúng quy định và có sự ghi chép chính xác về quyết định và điều lệ mới.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Thông báo thay đổi tên công ty và người đại diện theo pháp luật được tiến hành như sau:

Thông báo thay đổi tên công ty:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu phụ lục ii-1.

Biên bản họp đại hội cổ đông hoặc hội đồng thành viên:

Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc hội đồng thành viên (đối với công ty tnhh từ hai thành viên trở lên) về việc thay đổi tên công ty.

Quyết định thay đổi tên công ty:

 • Đại hội cổ đông hoặc hội đồng thành viên ra quyết định thay đổi tên công ty.
 • Đối với công ty một thành viên, chủ sở hữu cũng cần có quyết định tương tự.

Điều lệ công ty mới:

 • Cập nhật điều lệ công ty với thông tin tên công ty mới.
 • Lưu giữ bản sao của điều lệ mới.

Hồ sơ thay đổi người đại diện:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu phụ lục ii-1.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân (đối với người đại diện mới).
 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp đại hội cổ đông (đối với công ty cổ phần) về thay đổi người đại diện theo pháp luật, hoặc quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) trong trường hợp không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty ngoại trừ họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật theo điều 24 luật doanh nghiệp.

Lưu ý: người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần hoặc chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

Thông báo tăng vốn điều lệ công ty được thực hiện theo Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu Phụ lục II-1;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi tăng vốn điều lệ công ty.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty.

Điều lệ công ty theo thông tin vốn điều lệ mới (để lưu).

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty

 • Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký mẫu Phụ lục II-1;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ trong trường hợp giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Điều lệ công ty theo thông tin vốn điều lệ mới (để lưu).

Hồ sơ thay đổi ngành nghề công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);
 • Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Điều lệ công ty theo thông tin ngành nghề kinh doanh mới (để lưu).
 • Thẩm quyền thụ ký hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty

Khi có sự thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa điểm mà doanh nghiệp có trụ sở chính.

Nếu có thay đổi liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh, công ty cũng phải thực hiện quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh của những đơn vị này. Thủ tục này được tiến hành tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt tại địa chỉ trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh tương ứng. sadasd

Các trường hợp bắt buộc phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt).
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty.
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty.
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty).
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty.
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật).
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế.
 • Các trường hợp không phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Các trường hợp doanh nghiệp không được thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp.
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.
 • Cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh:

Lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Lưu ý về tên công ty muốn thay đổi

Tên mới của doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký.

Nếu công ty thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp về cơ bản vẫn giữ được tên cũ.

Doanh nghiệp thay đổi tên cần chú ý các dấu hiệu nhận diện thương hiệu doanh nghiệp như: đăng ký nhãn hiệu, tên miền phù hợp với tên công ty thay đổi.

Lưu ý khi thay đổi trụ sở chính công ty

Địa chỉ mới phải rõ ràng, cụ thể, có thể liên hệ được trong mọi hình thức: trực tiếp, thư tín. Trong trường hợp không thể liên lạc được với doanh nghiệp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế có thể khóa mã số doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không được đặt tại chung cư có chức năng để ở. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp không cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi đối với doanh nghiệp đặt tại căn hộ nhà chung cư, nhà tập thể dạng chung cư.

Lưu ý khi bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới

 • Đối với các ngành nghề cũ chưa áp mã ngành nghề phải thực hiện mã hóa ngành nghề cho các ngành nghề cũ theo mã ngành cấp 4.
 • Đối với các ngành nghề bổ sung mới cũng cần áp mã ngành nghề theo mã ngành cấp 4 theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
 • Đối với ngành nghề chưa có mã ngành nhưng có văn bản chuyên ngành ghi nhận ngành nghề thì áp mã ngành tương tự và trích dẫn chi tiết theo quy định của văn bản pháp luật liên quan.

Lưu ý khi thay đổi tăng vốn điều lệ công ty

Doanh nghiệp được phép tăng vốn theo nhu cầu và phải thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tăng vốn.

Khi tăng vốn điều lệ doanh nghiệp là tổ chức phải góp vốn tăng bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản công ty. Đối với cá nhân góp vốn thì có thể lựa chọn hình thức góp vốn bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt.

Khi tăng vốn có thể sẽ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài, doanh nghiệp cần kê khai và nộp thuế môn bài bổ sung theo quy định.

Lưu ý khi thay đổi giảm vốn điều lệ công ty

Doanh nghiệp chỉ được giảm vốn khi đã hoạt động từ 02 năm trở lên, phải đáp ứng điều kiện và chỉ được giảm theo tỷ lệ phần trăm đang sở hữu.

Doanh nghiệp giảm vốn điều lệ cần lưu ý ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

Lưu ý khi thay đổi thêm thành viên của công ty TNHH 1 thành viên

Khi công ty TNHH 1 thành viên thêm thành viên thì bên cạnh việc thực hiện thủ tục thay đổi phải nộp song song hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Thành viên mới phải cung cấp giấy tờ tùy thân công chứng và còn hạn theo quy định. Thành viên chuyển nhượng cũng cần đảm bảo giấy tờ tùy thân còn thời hạn theo quy định.

Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần

Khi công ty cổ phần chuyển nhượng vốn không phải thực hiện thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Công ty cần kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần với mức thuế suất cố định như chuyển nhượng chứng khoán là 0,1%/tổng giá trị chuyển nhượng không phụ thuộc công ty có lãi hay không có lãi.

Trường hợp tặng cho cổ phần (hay chuyển nhượng = 0 đồng) thì người được tặng cho, nhận chuyển nhượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 10%.

Lưu ý khi chuyển nhượng vốn công ty TNHH

Khi công ty TNHH chuyển nhượng vốn ngoài phải thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh công ty cần thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân cho bên chuyển nhượng.

Bên chuyển nhượng cần nộp thuế khi có chênh lệnh. Dù khi chuyển nhượng ngang giá nhưng báo cáo tài chính gần nhất công ty có lãi, chi Cục thuế vẫn áp thuế chuyển nhượng theo tỷ lệ lãi theo báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Tương tự như công ty cổ phần, trường hợp tặng cho vốn góp (hay chuyển nhượng = 0 đồng) thì người được tặng cho, nhận chuyển nhượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 10%.

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp có trên hai người đại diện theo pháp luật thì ngoài hai chức danh: Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc/Giám đốc thì doanh nghiệp có thể lựa chọn bất kỳ các chức danh nào cho người đại diện theo pháp luật từ thứ 3 trở đi như: Phó Giám đốc, Giám đốc điều hành, Trưởng phòng,…Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nêu rõ chức năng, quyền hạn cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật trong điều lệ của doanh nghiệp.

Một người có thể làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty (trừ một số trường hợp đặc thù liên quan đến công ty đại chúng).

Trường hợp người đại diện theo pháp luật cũ đang bị treo mã số thuế thì doanh nghiệp không được thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế thì cũng không thể đăng ký làm người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp khác.

Cá nhân từng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì cũng không được làm người đại diện pháp luật mới cho công ty.

Người đại diện là người đi thuê công ty cần lưu giữ Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm với người đại diện mới.

Trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp làm thay đổi nội dung điều lệ thì trong biên bản họp phải ghi rõ nội dung được thay đổi trong điều lệ doanh nghiệp.

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cần lưu ý việc thay đổi đăng ký thông tin chủ tài khoản ngân hàng, thông báo việc thay đổi cho đối tác và cơ quan bảo hiểm.

Đối với doanh nghiệp có giấy phép con liên quan đến thông tin người đại diện thì phỉ làm thủ tục thay đổi cho phù hợp với thồn tin người đại diện mới.

Khi thay đổi người đại diện có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện mới cần lưu ý thủ tục kê khai thế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.

Một số thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Thông báo với ngân hàng, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan chức năng liên quan, đối tác, bạn hàng nếu thay đổi các thông tin: tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật.

 • Thay đổi biển công ty: nếu thay đổi tên công ty, trụ sở công ty;
 • Thay đổi thông tin trên chữ ký số điện tử, hóa đơn nếu thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở công ty…
 • Thay đổi thông tin doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận hoạt động của địa điểm, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty.
 • Thay đổi thông tin doanh nghiệp thay đổi nếu doanh nghiệp có các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh: Giấy phép lữ hành, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép vận tải, Văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu, …

Hướng dẫn cụ thể các trường hợp cần thực hiện sau khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp

 • Thay đổi tên công ty
 • Thủ tục đổi dấu pháp nhân;
 • Làm lại biển đặt tại trụ sở công ty;
 • Gửi công văn lên cơ quan thuế về việc thay đổi trên hóa đơn công ty;
 • Làm thủ tục liên quan tới các đơn vị: Ngân hàng, bảo hiểm;
 • Làm thủ tục thay đổi tên cho các giấy phép con công ty đang sở hữu: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa/ Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu ….
 • Sửa đổi điều lệ công ty;
 • Gửi công văn thay đổi tên công ty với các đối tác.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 • Thủ tục đổi dấu pháp nhân (thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận): khắc dấu và công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp;
 • Làm lại biển đặt tại trụ sở công ty;
 • Sửa đổi điều lệ công ty;
 • Gửi công văn lên cơ quan thuế về việc thay đổi trên hóa đơn công ty;
 • Làm thủ tục liên quan tới các đơn vị: Ngân hàng, bảo hiểm (nếu cần);
 • Thay đổi trên các giấy phép con có liên quan.
 • Gửi công văn thay đổi trụ sở công ty với các đối tác.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Đối với những ngành nghề bổ sung có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Sửa đổi điều lệ công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Chú ý nộp tờ khai, tiền thuế môn bài khi thay đổi mức đóng thuế môn bài.
 • Chú ý kê khai trong báo cáo tài chính có sự thay đổi về mục nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Sửa đổi điều lệ công ty;
 • Thay đổi cơ cấu sở hữu góp vốn
 • Sửa đổi, bổ sung vào sổ cổ đông/ sổ thành viên mới;
 • Sửa đổi điều lệ công ty;
 • Kê khai và nộp thuế TNCN do chuyển nhượng (đối với CTCP), nộp tờ khai thuế TNCN do chuyển nhượng (đối với công ty TNHH).
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng;
 • Thông báo cho đối tác;
 • Sửa đổi điều lệ công ty;
 • Thay đổi các giấy phép con liên quan.
 • Thay đổi/ thành lập địa điểm/ chi nhánh/ Văn phòng đại diện
 • Đóng thuế môn bài cho địa điểm, chi nhánh;
 • Kê khai thuế cho chi nhánh/ địa điểm/ văn phòng đại diện;
 • Treo biển tại chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh.

Một số câu hỏi khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi thay đổi có phải quyết toán thuế và phát hành lại hóa đơn VAT không?

 • Khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận nhưng không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.
 • Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở cần liên hệ với cơ quan thuế để thay đổi thông tin của công ty trên hóa đơn đã phát hành.
 • Khi thay đổi nội dung nào doanh nghiệp cần khắc lại con dấu (mộc) công ty?
 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty;

Trường hợp thay đổi trụ sở khác quận, tỉnh của công ty: tuy không thuộc trường hợp bắt buộc đổi dấu nhưng để thống nhất với quận/tỉnh mới doanh nghiệp nên cấp đổi con dấu nếu con dấu cũ có thể hiện quận/ tỉnh cũ.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, khi doanh nghiệp có nhu cầu khắc dấu pháp nhân mới với tên công ty mới thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn số lượng, hình thức con dấu thống nhất, nội dung con dấu (chỉ bắt buộc có thông tin tên công ty và mã số doanh nghiệp) và thậm chí được quyền giữ lại con dấu cũ với tên công ty cũ.

Năm 2023, doanh nghiệp thực hiện khắc dấu và sử dụng con dấu mà không phải thực hiện Thông báo sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở Kế hoạch như trước đây.

Tra cứu thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh tại đâu?

Thông tin thay đổi sẽ được tra cứu tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia về doanh nghiệp trên website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Có thể nộp hồ sơ thay đổi qua mạng không?

Hiện nay việc nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng là bắt buộc, không còn nhận hồ sơ trực tiếp. Trừ trường hợp đối với các doanh nghiệp thành lập đã lâu rất lâu nhưng chưa gộp mã số thuế thì phải nộp trực tiếp trên Sở Kế hoạch Đầu tư nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở chính.

Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh hết bao lâu?

Thời gian thay đổi tính từ ngày hồ sơ thay đổi được nộp và chấp nhận hợp lệ là 03 ngày làm việc.

Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh công ty như thế nào?

Lệ phí thay đổi công ty là miễn phí, doanh nghiệp chỉ cần nộp chi phí công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin quốc gia: 100.000 VND và phí thay đổi con dấu công ty: 200.000 VND (trường hợp thay đổi thêm dấu công ty) khi thay đổi.

Dịch vụ của Công ty Luật SBLAW về thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.
 • Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi ;
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
 • Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.
0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan