Dịch vụ tư vấn thuế

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp là đơn vị thực thi các luật thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Mỗi giao dịch trong sản xuất, kinh doanh hay đầu tư sẽ liên quan đến thuế. Nếu không nắm được tất cả các quy định và yêu cầu, không cập nhật thường xuyên những thay đổi của pháp luật về thuế các doanh nghiệp có thể bị cơ quan thuế loại trừ các chi phí, doanh thu tính thuế, truy thu thuế... Dịch vụ tư vấn thuế là vô cùng cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

Tại sao cần tư vấn thuế doanh nghiệp?

Tư vấn thuế doanh nghiệp là cần thiết để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định về thuế, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tối ưu hóa khả năng tiết kiệm chi phí thuế. Sự tư vấn chuyên nghiệp về thuế giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các chính sách thuế mới, áp dụng các chiến lược thuế phù hợp để tối đa hóa lợi ích kinh doanh và đồng thời đối mặt mọi thách thức pháp lý có thể phát sinh từ quản lý thuế.

 • Xác định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến thuế ở cả Việt Nam và trên thế giới;
 • Hiểu rõ và tuân thủ các quy định về thuế của doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chiến lược thuế nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động và kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Giải quyết mọi bất đồng phát sinh với cơ quan thuế; và quản lý các vấn đề liên quan đến kế toán và báo cáo thuế.
Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp

Thanh tra thuế, kiểm tra thuế và xử phạt

Các doanh nghiệp được cơ quan thuế kiểm tra thường xuyên, thường là 3 đến 5 năm một lần. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể chịu sự thanh tra của các cơ quan chức năng khác của Việt Nam (ví dụ: Cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước). Thời gian và phạm vi kiểm tra, thanh tra được thông báo bằng văn bản gửi doanh nghiệp trước khi tiến hành thanh tra. Việc kiểm tra hoặc thanh tra thuế như vậy có thể dẫn đến việc thu thuế, lãi chậm nộp và các khoản phạt, với thời hiệu được quy định lần lượt là 2 năm đối với xử phạt hành chính[10] và 5 năm đối với xử phạt khai sai thuế/gian lận thuế.[11]

[1] Điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài

[2] Khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC

[3] VBHN số 14/VBHN-VPQH Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

[4] Điều 3 Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

[5] Khoản 2 Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

[6] Khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023/qh15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội

[7] Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

[8] Điều 22, 26 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

[9] Khoản 3 Điều 5 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

[10] Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

[11] Khoản 35, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp của công ty luật SBLAW

Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về thuế của SBLaw bao gồm:

 • Tư vấn về thủ tục ưu đãi đầu tư về thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Tư vấn các vấn đề về miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân trong từng thời kỳ.
 • Tư vấn luật thuế và các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài, thuế chuyển nhượng vốn, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế xuất khẩu – nhập khẩu.
 • Tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong doanh nghiệp.
 • Nhận ủy quyền của khách hàng, làm việc với các cơ quan thuế để làm rõ chính sách thuế, khiếu nại các quyết định về thuế.
 • Tư vấn về thuế trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), tái cầu trúc doanh nghiệp, chia tách, liên doanh, liên kết, chào bán vốn cổ phần và cổ phiếu, cấu trúc đầu tư vào Việt Nam, cấu trúc thuế và cấu trúc pháp lý hiệu quả về mặt hoạt động cho các tập đoàn đa quốc gia, cấu trúc các công cụ tài chính và các sản phẩm đầu tư, hoạch định về chuyển giá và nghiên cứu hồ sơ chuyển giá.
Dịch vụ tư vấn pháp luật thuế
Dịch vụ tư vấn pháp luật thuế

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thuế

Các luật sư của SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn giải quyết tranh chấp thuế. Các công việc mà luật sư cung cấp gồm:

 • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải tranh chấp về các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
 • Tư vấn, đưa ra ý kiến pháp lý và đề xuất giải pháp các tranh chấp về thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho doanh nghiệp; in, mua hóa đơn, chứng từ; kê khai thuế; quyết toán thuế, hoàn thuế; miễn thuế; giảm trừ thuế cho doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài.
 • Nghiên cứu và đưa ra ý kiến pháp lý nhằm giải quyết các tranh chấp về ấn định thuế.
 • Nghiên cứu và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp về số tiền thuế phải nộp khi quyết toán thuế, khấu trừ thuế VAT, miễn giảm thuế, khẩu trừ thuế, số tiền phạt vi phạm về thuế của doanh nghiệp với cơ quan thuế khi quyết toán và thanh tra thuế.
 • Tư vấn vấn đề thuế phát sinh trong các hoạt động M&A, hoạt động chia, tách, mua bán doanh nghiệp và các hoạt động tại cơ cấu công ty.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục khiếu nại về thuế, khởi kiện vụ án hành chính về thuế tại tòa án có thẩm quyền.
 • Cử luật sư đại diện doanh nghiệp, cá nhân, người nộp thuế làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Đại diện doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, người nộp thuế khiếu nại các quyết định của cơ quan thuế.
 • Cử luật sư tham gia với tư cách đại diện ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế tại tòa án có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn thuế online

Đội ngũ chuyên gia tại Công ty luật SBLAW tư vấn thuế online đa dạng trong lĩnh vực pháp luật về thuế, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực sau:

Tư vấn thuế giá trị gia tăng (VAT)

Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ để hiểu và tuân thủ đúng các quy định về VAT, một loại thuế đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý và tối ưu hóa chi phí thuế.

Tư vấn thuế tiêu thụ đặc biệt

Chúng tôi đảm bảo hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực này để đảm bảo tuân thủ và hiệu suất kinh doanh.

Tư vấn thuế xuất nhập khẩu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến thuế xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp hiểu rõ các quy định và biến động của thuế trong bối cảnh thương mại quốc tế, từ đó phát triển chiến lược hiệu quả trong quản lý thuế.

Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân:

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong việc hiểu và thực hiện đúng các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, đảm bảo tuân thủ và tối ưu hóa quản lý thuế trong môi trường kinh doanh động đúc và biến động.

Dịch vụ tư vấn thuế online cho doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn thuế online cho doanh nghiệp

Các khách hàng lựa chọn dịch vụ tư vấn thuế của SBLAW

Qua quá trình hoạt động của mình, SBLaw đã tư vấn cho các khách hàng tiêu biểu sau:

 • Tư vấn cho Instanca Việt Nam (một công ty 100% vốn đầu tư từ Ba Lan) về vấn đề thuế giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp trong khu chế xuất.
 • Tư vấn cho KDK Việt Nam (một công ty 100% vốn đầu tư Nhât Bản) về vấn đề thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho Precision Power Services (một công ty Thái Lan) tổng quan các vấn đề thuế khi họ muốn đầu tư tại Việt Nam.

Công ty luật SBLAW với một đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý am hiểu về thực tiễn kinh doanh, am hiểu pháp luật thuế, không ngừng cập nhật những thay đổi của pháp luật Việt Nam về thuế. Chúng tôi luôn mong muốn mang lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuế này.

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan