Dịch vụ luật sư bào chữa

Nội dung bài viết

Luật sư bào chữa là một loại luật sư chuyên về pháp luật hình sự và có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người bị cáo trong các vụ án hình sự. Trong hệ thống pháp lý, luật sư bào chữa đóng vai trò đại diện cho người bị cáo và tư vấn pháp lý cho họ trong suốt quá trình xét xử.

Vai trò của luật sư bào chữa

Vai trò của luật sư trong vụ án hình sự là đại diện và bảo vệ quyền lợi của người bị cáo, đảm bảo rằng quy trình pháp lý được tuân thủ và đảm bảo công bằng trong quá trình xét xử. Luật sư cung cấp tư vấn pháp lý cho người bị cáo, nghiên cứu các bằng chứng và điều tra để xây dựng chiến lược phòng vệ, tham gia trong các phiên tòa và đưa ra các lập luận nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người bị cáo.

Đồng thời, luật sư cũng có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và các quy định pháp luật khi thực hiện công việc của mình. Vai trò của luật sư trong các vụ án hình sự là đảm bảo công bằng , tôn trọng quyền tự do và bảo vệ quyền lợi của người bị cáo trong quá trình xét xử.

Luật sư bào chữa
Luật sư bào chữa

Quyền của người bào chữa

Quyền của người bào chữa bao gồm:

 • Gặp, hỏi người bị buộc tội;
 • Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;
 • Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và các hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
 • Được cơ quan có thẩm quyền thông báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
 • Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
 • Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 • Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 • Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;
 • Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
 • Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Luật sư bào chữa giúp đảm bảo các quyền và lợi ích của thân chủ
Luật sư bào chữa giúp đảm bảo các quyền và lợi ích của thân chủ

Nghĩa vụ của người bào chữa

Nghĩa vụ của người bào chữa bao gồm:

 • Sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị buộc tội vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo;
 • Hỗ trợ pháp lý cho người bị buộc tội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
 • Không từ chối bào chữa cho người bị buộc tội mà mình đã đảm nhận nếu không vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan;
 • Tôn trọng sự thật; không tham gia mua chuộc, cưỡng ép hoặc xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật;
 • Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án; trong trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, phải có mặt theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát;
 • Không tiết lộ bí mật điều tra mà mình biết khi thực hiện bào chữa; không sử dụng tài liệu đã ghi chép, sao chụp trong hồ sơ vụ án vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Không tiết lộ thông tin về vụ án, về người bị buộc tội mà mình biết khi bào chữa, trừ trường hợp người này đồng ý bằng văn bản và không được sử dụng thông tin đó vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, luật sư bào chữa được chỉ định cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Vai trò của luật sư bào chữa
Vai trò của luật sư bào chữa

Các giai đoạn luật sư tham gia bào chữa

Luật sư được chỉ định tham gia bào chữa trong những giai đoạn sau đây:

Giai đoạn khởi tố bị can:

Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi quá trình khởi tố bị can bắt đầu.

Giai đoạn điều tra:

Trong trường hợp bắt, tạm giữ người, người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Giai đoạn truy tố:

Đối với những trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Giai đoạn xét xử:

Luật sư được chỉ định tiếp tục tham gia bào chữa cho bị can trong toàn bộ quá trình xét xử, bao gồm cả các phần khác nhau như phúc thẩm và kháng cáo.

Như vậy, sự tham gia của luật sư bào chữa bắt đầu từ giai đoạn khởi tố bị can và kéo dài cho đến khi hoàn tất giai đoạn xét xử, bảo đảm quyền lợi và công bằng cho bị can trong quá trình tố tụng.

Dịch vụ luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự

Vai trò của luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự rất quan trọng và đa dạng. SBLAW cung cấp dịch vụ luật sư trong các các vụ án hình sự. Dưới đây là một số vai trò chính của luật sư trong các vụ án hình sự:

Đại diện pháp lý

Với sự chuyên nghiệp, tận tâm, và kinh nghiệm đội ngũ luật sư, dịch vụ bào chữa trong các vụ án hình sự của chúng tôi hứa hẹn mang lại sự bảo vệ mạnh mẽ và công bằng cho khách hàng, đồng hành cùng họ trên mỗi bước đường pháp lý.

Luật sư đại diện cho người bị cáo và bảo vệ quyền lợi của họ trong quá trình xét xử. Họ tham gia vào các buổi thẩm vấn và lập luận, đảm bảo rằng người bị cáo có được quyền tự do ngôn luận và cơ hội công bằng để bào chữa mình.

Tư vấn pháp lý:

Luật sư bào chữa cung cấp tư vấn pháp lý cho người bị cáo, giải thích quy trình pháp lý và các tùy chọn phòng vệ. Họ nghiên cứu các bằng chứng, luật và quy định liên quan để xây dựng chiến lược tốt nhất cho vụ án.

Dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự
Dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự

Tiếp cận chứng cứ:

Luật sư thu thập, kiểm tra và phân tích các chứng cứ có liên quan đến vụ án. Họ có vai trò quan trọng trong việc xác minh tính hợp pháp của chứng cứ và đưa ra lập luận về tính chất và giá trị của chúng.

Đề nghị tình rõ:

Luật sư bào chữa được tham gia vào việc đặt câu hỏi và lập luận với những người chứng kiến, các nhân chứng và các chuyên gia để đưa ra các tình tiết rõ ràng và đáng tin cậy liên quan đến vụ án. Họ cố gắng xây dựng một bức tranh toàn diện và minh bạch về sự việc.

Đàm phán và thỏa thuận:

Luật sư có thể tham gia vào quá trình đàm phán và thỏa thuận trong trường hợp muốn giảm nhẹ hình phạt hoặc tìm kiếm các phương án giải quyết khác.

Bảo vệ quyền con người:

Luật sư đảm bảo rằng quyền con người của người bị cáo được tôn trọng. Bao gồm quyền giao tiếp, quyền được bào chữa, và quyền không bị tra tấn hay đối xử bất công.

Công ty luật của chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa tận tâm, độc lập, và chất lượng cao, nhằm đảm bảo rằng mọi quyền lợi của khách hàng đều được bảo vệ chặt chẽ trong quá trình giải quyết các vấn đề pháp lý hình sự. Liên hệ ngay cho SBLAW để nhận được tư vấn trực tiếp từ các luật sư giỏi nhất của chúng tôi.

Dịch vụ thuê luật sư bào chữa của công ty SBLAW

SBLAW là một công ty luật uy tín ở Việt Nam và có một đội ngũ luật sư bào chữa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Các luật sư của SBLAW đã tham gia vào nhiều vụ án hình sự quan trọng và đạt được kết quả thành công cho khách hàng.

Luật sư bào chữa của SBLAW cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến vụ án hình sự đảm bảo uy tín và tin cậy. Luật sư SBLAW được biết đến với sự chuyên nghiệp, tận tâm và nắm vững kiến thức pháp luật. Với kinh nghiệm và tài năng của mình, họ làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng trong các vụ án hình sự.

SBLAW sở hữu nhiều Luật sư bào chữa giàu kinh nghiệm
SBLAW sở hữu nhiều Luật sư bào chữa giàu kinh nghiệm

Luật sư bào chữa là không thể thiếu trong việc bảo vệ quyền lợi và đảm bảo công bằng cho người bị cáo trong các vụ án hình sự. Sự chuyên nghiệp, kiến thức về pháp luật và khả năng lập luận. Liên hệ ngay công ty luật SBLAW để được tư vấn về dịch vụ.

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan