Tư vấn luật chứng khoán

Nội dung bài viết

SBLAW có một luật sư thành viên đã từng là Giám đốc pháp chế và kiểm soát nội bộ của một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam, vì vậy, chúng tôi thực sự am hiểu về các nghiệp vụ chứng khoán cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Tư vấn luật chứng khoán về hành vi vi phạm và xử lý

Xử lý hành chính trong lĩnh vực chứng khoán có hai hình thức chính. Hình thức cảnh cáo được áp dụng cho cá nhân hoặc tổ chức khi hai điều kiện được đáp ứng:

Xử lý hành chính

Hành vi vi phạm được quy định có thể bị xử phạt cảnh cáo, và vi phạm đó có tính chất nhẹ, lần đầu xảy ra, và có tình tiết giảm nhẹ. Hình thức phạt tiền cũng được áp dụng, với mức tối đa là 3 tỷ đồng trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân hoặc tổ chức còn có thể phải đối mặt với các hình thức xử phạt bổ sung khác.

Xử lý trách nhiệm hình sự

Liên quan đến lĩnh vực chứng khoán có quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Ba tội danh cụ thể bao gồm tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán và tội thao túng giá chứng khoán. Mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Xử lý dân sự trong lĩnh vực chứng khoán

Liên quan chủ yếu đến việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Nếu một bên có nghĩa vụ nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, họ phải chịu trách nhiệm dân sự trước bên có quyền. Hậu quả bất lợi bao gồm việc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bên bị vi phạm và khắc phục những hậu quả vật chất gây ra bởi bên vi phạm.

Tư vấn luật chứng khoán hành vi và xử lý vi phạm
Tư vấn luật chứng khoán hành vi và xử lý vi phạm

Dịch vụ tư vấn luật chứng khoán

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn những dịch vụ sau:

  • Tư vấn các khía cạnh pháp lý về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
  • Tư vấn các vấn đề về nội bộ, xây dựng quy trình, quy chế hoạt động của công ty chứng khoán.
  • Tư vấn về quy trình tuân thủ hoạt động của công ty chứng khoán.
  • Tư vấn về việc đăng ký công ty đại chúng.
  • Tư vấn khía cạnh luật và thực tiễn về điều kiện niêm yết, soạn thảo hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
  • Thẩm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp niêm yết và các công ty đại chúng.
  • Tư vấn về vấn đề tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), chào bán cố phiếu riêng lẻ cho các công ty đại chúng.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về kiểm soát hoạt động công bố thông tin của các công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết.
Dịch vụ Tư vấn luật chứng khoán của SBLAW
Dịch vụ Tư vấn luật chứng khoán của SBLAW

Luật sư tư vấn luật chứng khoán SBLAW chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản, và tuân thủ quy định ngành chứng khoán. Liên hệ ngay cho chúng tôi nếu bạn cần sự giúp đỡ hay lời khuyên từ các luật sư giỏi.

 

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan