Xử lý vi phạm nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Việc xử lý vi phạm nhãn hiệu thường bao gồm các biện pháp pháp lý như kiện tụng và yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ nhãn hiệu. Quy trình xử lý vi phạm đối với các hành vi xậm phạm nhãn hiệu và quyền sở hữu công nghiệp bao gồm các bước sau:

1. Xác lập tư cách pháp lý và chuẩn bị tài liệu

Để xác lập tư cách đại diện sở hữu công nghiệp của SBLaw thì tài liệu cần thiết là Giấy ủy quyền trong đấy có thể hiện SBLaw là đại diện sở hữu công nghiệp và nội dung ủy quyền phải bao gồm thủ tục thực thi, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Để có thể tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền, chủ thể quyền phải cung cấp các tài liệu sau đây:

 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (03 bản); hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ (03 bản); hoặc Bản sao có chứng thực Hợp đồng license đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ
 • Mẫu sản phẩm vi phạm và mẫu sản phẩm bị vi phạm (03 mẫu) nếu các sản phẩm này không phải là các sản phẩm dễ cháy, độc hại hoặc khó bảo quản; hoặc Ảnh chụp sản phẩm, dịch vụ vi phạm (03 bộ);
 • Thông tin của bên vi phạm.
Xác lập tư cách pháp lý và chuẩn bị tài liệu xử lý vi phạm nhãn hiệu
Xác lập tư cách pháp lý và chuẩn bị tài liệu xử lý vi phạm nhãn hiệu

2. Giám định sở hữu trí tuệ

Giám định sở hữu trí tuệ là bước không bắt buộc, nhưng kết luận giám định lại là tài liệu quan trọng trong quá trình xử lý vi phạm và được coi là nguồn chứng cứ để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Do đó, giám định sở hữu trí tuệ là bước nên thực hiện trước khi tiến hành xử lý vi phạm chính thức.

Tài liệu cần thiết cho việc giám định bao gồm:

 • Tờ khai theo mẫu (SBLAW cung cấp);
 • Giấy ủy quyền (SBLAW cung cấp);
 • Tài liệu chứng minh quyền của chủ thể quyền (bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ);
 • Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị nghi ngờ (Mẫu vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm);

Thời hạn để giám định thường nằm trong khoảng từ 7 đến 15 ngày làm việc.

Chi phí giám định (bao gồm phí dịch vụ và lệ phí chính thức): tùy theo vụ việc và thời gian yêu cầu giám định

Giám định sở hữu trí tuệ
Giám định sở hữu trí tuệ

3. Xử lý vi phạm nhãn hiệu

Dựa vào kết quả giám định, chủ thể quyền có thể lựa chọn các phương án sau đây để xử lý hành vi xâm phạm quyền.

Phương án 1: Gửi thư cảnh báo

Trong trường hợp khách hàng đồng ý thực hiện theo phương án này, SBLAW sẽ gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm

Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện các yêu cầu trên hoặc thực hiện không đầy đủ thì chủ thể quyền có thểm xem xét phương án 2 dưới đây.

Chú ý: Phương án này không phải là phương án bắt buộc theo quy định hiện hành.

Phương án 2: Yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xậm phạm của bên vi phạm (biện pháp hành chính)

Theo phương án này SBLAW sẽ soạn thảo các tài liệu cần thiết và nộp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy theo từng địa phương, tính chất của vụ việc mà cơ quan có thẩm quyền có thể được chọn theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 97/2010/NĐ-CP;

Tài liệu cần thiết cho việc thực hiện phương án này bao gồm:

 • Giấy ủy quyền ( SBLAW cung cấp);
 • Đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền;
 • Tài liệu chứng minh tư cách chủ thể quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của NOIP)
 • Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị xử lý (Mẫu vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm);
 • Kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ;
 • Các tài liệu khác có khả năng sử dụng trong quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền;

Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đơn yêu cầu xử lý, có quan có thẩm quyền phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn yêu cầu xử lý.

Trong trường hợp đơn chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ thể quyền cung cấp, bổ sung trong vòng 30 ngày tính từ ngày ra yêu cầu.

Trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho bên yêu cầu về dự định thời gian, biện pháp xử lý, thủ tục xử lý và yêu cầu chủ thể quyền hợp tác hỗ trợ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Các phương án xử lý vi phạm nhãn hiệu
Các phương án xử lý vi phạm nhãn hiệu

Dịch vụ xử lý vi phạm nhãn hiệu của SBLAW

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Mình cần phải làm gì để xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của công ty mình (đang được bảo hộ)?

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn về việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ, Chúng tôi xin gửi bạn các công việc cần việc cần thực hiện và biện pháp xử lý như dưới đây:

 1. Giám định sở hữu trí tuệ

Để có căn cứ chắc chắn nhất trong việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Quý Công ty, Quý Công ty nên yêu cầu Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPRI) thực hiện việc giám định sở hữu công nghiệp để xác định liệu các hành vi đó có bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của bạn hay không?

Chúng tôi lưu ý rằng đây không phải là hoạt động bắt buộc nhưng VIPRI với tư cách là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ và là đơn vị duy nhất có chức năng giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật thì kết luận giám định của cơ quan này là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ giải quyết vụ việc hoặc để các bên có liên quan giải quyết tranh chấp phát sinh.

Kết quả giám định sẽ có trong khoảng thời gian từ 25-30 ngày làm việc tính từ ngày nộp đơn giám định.

Chi phí nộp đơn yêu cầu giám định cho 01 đối tượng giám định của chúng tôi là 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).

Dịch vụ xử lý vi phạm nhãn hiệu của SBLAW
Dịch vụ xử lý vi phạm nhãn hiệu của SBLAW
 1. Biện pháp xử lý vi phạm nhãn hiệu

Trên cơ sở kết luận giám định có dấu hiệu vi phạm, bạn có thể lựa chọn các biện pháp sau đây để xử lý vụ việc:

Gửi thư cảnh cáo

Theo phương án này, chúng tôi sẽ thay mặt Quý công ty gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm và yêu cầu họ:

 • Ngừng ngay lập tức việc thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;
 • Tiêu hủy tài liệu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch có gắn yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của bạn;

Thời hạn để thực hiện công việc này là 15-20 ngày làm việc tính từ ngày gửi thư cảnh báo. Nếu bên bị nghi ngờ không thực hiện yêu cầu nêu trên, Quý Công ty có thể chuyển sang Phương án B dưới đây.

Chúng tôi lưu ý rằng việc thực hiện công việc này là không bắt buộc, bạn có thể thực hiện Phương án b dưới đây ngay lập tức. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm thường tự nguyện thực hiện các công việc do chúng tôi yêu cầu. Trong trường hợp này sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian cho bạn.

Chi phí của chúng tôi cho việc thực hiện phương án này là 8.000.000 VNĐ (Tám triệu đồng) cho mỗi thư cảnh báo.

Biện pháp xử lý vi phạm nhãn hiệu
Biện pháp xử lý vi phạm nhãn hiệu

Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm mà bạn có thể yêu cầu cơ quan Công an, thanh tra của Sở khoa học và công nghệ, chi cục quản lý thị trường thụ lý và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Với phương án này, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm mục đích chấm dứt hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của bạn theo quy định của pháp luật.

Thời hạn để thực hiện phương án này khoảng từ 1-3 tháng phụ thuộc vào tính chất phức tạp của vấn đề.

Chi phí của chúng tôi cho việc thực hiện phương án này là 60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng) đối với mỗi đơn yêu cầu.

 1. Tài liệu cần thiết tiến hành xử lý vi phạm nhãn hiệu

Để thực hiện các công việc nêu trên, bạn vui lòng chuẩn bị các tài liệu sau đây:

 • 03 bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • 03 bản gốc Giấy ủy quyền.

Tư vấn xử lý vi phạm nhãn hiệu trên truyền hình

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trao đổi về tinh trạng Vi phạm sở hữu trí tuệ và biện pháp xử lý trong chương trình sở hữu trí tuệ và cuộc sống. Mời Quý vị đón xem tại đây:

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà trên truyền hình quốc tế Netviet VTC10 về vấn đề xử lý vi phạm.

Trên đây là toàn bộ nội dung và quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu mà SBLAW muốn gửi đến quý khách hàng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với SBLAW theo số 0904340664 hoặc email ha.nguyen@sblaw.vn

 

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan