Photo: SBLAW đăng ký nhãn hiệu thành công cho truyền hình số vệ tinh K+

Nội dung bài viết

SBLAW đã tư vấn và tiến hành đăng ký nhãn hiệu thành công cho truyền hình số vệ tinh K+, các nhãn hiệu này là những kênh truyền hình chính của K+.

SBLAW mong muốn có nhiều nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam được bảo hộ và là cơ sở để chống lại hành vi vi phạm nhãn hiệu.

Nhãn hiệu K+NS HD

Images converted to PDF format.
Nhãn hiệu K + PC.
Images converted to PDF format.
Nhãn hiệu K + Phái Mạnh.
Images converted to PDF format.
Nhãn hiệu K + 1 HD

 

 

Images converted to PDF format.
Images converted to PDF format.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan