Lệ phí đăng ký nhãn hiệu và các chi phí khác tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu bao gồm hai loại chi phí, đó là lệ phí nộp cho nhà nước và phí dịch vụ cho đơn vị tư vấn và thực hiện đăng ký.

Để hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng cho các tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, đã có sự điều chỉnh về mức thu lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

SBLAW xin trình bày các thông tin về lệ phí đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gồm:

 • Lệ phí nộp đơn (gồm cả đơn tách, đơn chuyển đổi): 75.000 đồng
 • Lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông báo của Tổ chức thu phí, lệ phí (mỗi lần được phép gia hạn): 60.000 đồng
lệ phí đăng ký nhãn hiệu - Chi phí đăng ký nhãn hiệu
Lệ phí đăng ký nhãn hiệu - Chi phí đăng ký nhãn hiệu

Phí về đăng kí nhãn hiệu:

 • Phí thẩm định về đăng ký nhãn hiệu: Phí thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu; yêu cầu sửa đổi thu hẹp phạm vi bảo hộ; để giải quyết khiếu nại (đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ) là 550.000 đồng. Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi là 120.000 đồng.
 • Phí phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ đối với nhãn hiệu (cho mỗi nhóm có không quá 6 sản phẩm/dịch vụ) là 100.000 đồng. Nếu mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi là 20.000 đồng.
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu) là 600.000 đồng.
 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu (cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn) – trừ sửa đổi theo Văn bằng bảo hộ đã cấp ở nước ngoài theo yêu cầu của tổ chức thu phí là 160.000 đồng.
 • Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn (mỗi đơn đăng ký) là 160.000 đồng.
 • Phí thẩm định hồ sơ đơn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu (mỗi văn bằng bảo hộ) là 230.000 đồng.
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn, duy trì, sửa đổi văn bằng bảo hộ; gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (mỗi văn bằng bảo hộ); ghi nhận thay đổi thông tin sở hữu nhãn hiệu liên
Bảng lệ phí nhà nước khi đăng ký nhãn hiệu
Bảng lệ phí nhà nước khi đăng ký nhãn hiệu

Các khoản phí liên quan

Các khoản phí liên quan đến đăng ký và quản lý nhãn hiệu bao gồm:

 • Phí giải quyết yêu cầu phản đối đơn về nhãn hiệu: Phí này áp dụng cho việc xử lý các yêu cầu phản đối cấp Văn bằng bảo hộ của người thứ ba đối với mỗi nhãn hiệu trong mỗi nhóm là 550.000 đồng.
 • Phí tra cứu thông tin về nhãn hiệu: Phí này được thu để tra cứu thông tin nhãn hiệu, phục vụ việc thẩm định, giải quyết khiếu nại và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm. Đối với nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong mỗi nhóm, phí tra cứu thông tin là 180.000 đồng. Nếu số lượng sản phẩm/dịch vụ vượt quá 6, phải nộp thêm 30.000 đồng cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi.
 • Phí công bố, đăng bạ thông tin nhãn hiệu: Phí này là 120.000 đồng và được áp dụng khi công bố thông tin và đăng bạ về nhãn hiệu.
 • Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ: Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ cho mỗi nhãn hiệu trong mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ trong vòng 10 năm là 700.000 đồng.
 • Phí thẩm định đăng ký quốc tế về nhãn hiệu: Phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam là 2.000.000 đồng. Phí thẩm định sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn, mở rộng lãnh thổ, hạn chế danh mục sản phẩm, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực nhãn hiệu đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam là 1.000.000 đồng.
 • Phí riêng đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam: Phí thẩm định đơn cho mỗi nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ là 3.600.000 đồng, còn phí thẩm định đơn gia hạn cho mỗi nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ là 3.200.000 đồng.
Chi phí đăng ký nhãn hiệu thương hiệu tại Việt Nam
Chi phí đăng ký nhãn hiệu thương hiệu tại Việt Nam

Trên đây là tất cả các lệ phí đăng ký nhãn hiệu và các chi phí khác liên quan. Nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về phí đăng ký nhãn hiệu thương hiệu hoặc cần báo giá chi tiết dịch vụ tại SBLAW. Quý khách vui lòng liên hệ SDT: 0904 340 664

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan