Luật sư SBLaw bảo vệ khách hàng Pháp tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Luật sư của SBLaw đã bảo vệ quyền lợi của một khách hàng Pháp tại tòa án Việt Nam chống lại công ty DONGKUK VIETNAM CO, LTD.

Khách hàng của chúng tôi đã cung cấp chứng cứ và yêu cầu tòa án tuyên DONGKUK VIETNAM CO., LTD vi phạm thỏa thuận hợp đồng hoa hồng giữa các bên.

Vụ việc đã được thụ lý tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam và được xem xét theo trình tự sơ thẩm.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, bên bị đơn đã đồng ý bồi thường thiệt hại và chuyển số tiền bồi thường đến bên nguyên đơn.

Với sự tham gia của luật sư, vụ việc đã được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả tại tòa án.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan